Hjerteforeningen tilbyder en afklarende samtale med en psykolog. Det gælder både for voksne med hjerte-kar-sygdom og deres pårørende, samt børn og voksne i hjertebarnsfamilier.

Hjerteforeningens psykologer har særligt kendskab til de psykologiske aspekter ved hjerte-kar-sygdom og de reaktioner, som mange oplever i forbindelse med sygdom i familien.

Har du brug for psykologisk rådgivning og redskaber til at komme videre eller blot at vende dine tanker med en psykolog, kan du få gratis hjælp, hvis du kontakter Hjerteforeningen.

Vi kan desuden rådgive om, hvor du ellers kan få hjælp og støtte. Herunder orientering om muligheder for psykologhjælp, hvis der viser sig behov for flere samtaler eller et egentligt behandlingsforløb.

Du kan selv vælge, om du foretrækker rådgivning over telefonen, eller om du gerne vil have en personlig samtale med psykologerne i København eller Aarhus.

Behandlere og andre professionelle, der arbejder med mennesker med hjerte-kar-sygdom og deres pårørende, er også velkomne til at kontakte Hjerteforeningens psykologer for råd og vejledning. Vi tilbyder desuden i afgrænset omfang foredrag, undervisning og supervision efter nærmere aftale.

Psykologen i København:
Diana Pedersen. Telefon 7025 0000. E-mail: dpedersen@hjerteforeningen.dk

Psykologen i Aarhus:
Anne Hvarregaard Mose. Telefon 7025 0000. E-mail: annem@hjerteforeningen.dk

Der er mulighed for at få tilskud til psykologbehandling, hvis du kontakter din praktiserende læge, og får en henvisning til en privatpraktiserende psykolog. Visse forsikringsordninger dækker også udgifter til psykologbehandling.

Du kan få gratis hjælp hos Hjerteforeningen

Psykologbehandling med offentligt tilskud
Andre tilskud til psykologbehandling