Ændringer i menneskets gener kan ikke repareres. Et anlæg for hjertekarsygdom kan altså ikke fjernes eller helbredes, men man kan tage højde for den øgede sygdomsrisiko i den måde, man lever på. For nogle af sygdommene kan en tidlig diagnosticering og eventuel behandling måske reducere og i nogle tilfælde forhindre sygdomsudviklingen.

Behandlingen afhænger af, hvilken arvelig hjertesygdom der er tale om. Behandlingen omfatter oftest medicinsk behandling, men en pacemaker eller en defibrillator (ICD-enhed) kan også komme på tale. Du skal ofte til faste kontolbesøg, så udviklingen af sygdommen kan blive fulgt og behandlingen justeret.  

Hvis sygdommen er påvist ved en gen-test, skal slægtninge, der ikke har familiens gen-ændring, ikke til yderligere undersøgelser og kontrolbesøg. Raske slægtningen med gen-ændringen vil blive fulgt på hospitalet. Hvis der er usikkerhed omkring, hvorvidt slægtninge har arvet sygdommen, vil der ofte være behov for, at de også går til jævnlig kontrol, så der kan blive holdt øje med, om de udvikler sygdommen.