Forside > > Sygdomme > Behandling > Biventrikulær pacemaker

Biventrikulær pacemaker

En biventrikulær pacemaker er en speciel pacemaker, som bruges til at behandle hjertesvigt.

En biventrikulær pacemaker kaldes også en BIV eller CRT. Biventrikulær betyder, at den kan stimulere begge (bi-) hjertekamre (ventrikler), altså at den kan pace i både højre og venstre hjertekammer, hvor en simpel pacemaker kun pacer i højre ventrikel. Den kan i visse situationer også kombineres med en ICD-enhed. Behandling med en biventrikulær pacemaker kaldes CRT = Cardiel Resynkroniserings Terapi, fordi den synkroniserer hjertets sammentrækning.

HF_Favicon

Forskellen i forhold til en almindelig pacemaker er, at en biventrikulær pacemaker har tre ledninger i stedet for to. Som ved en almindelig pacemaker skrues den ene ledning fast i højre forkammer, og den anden ledning skrues fast i højre hjertekammer. Den tredje ledning, som er den specielle, lægges ind i en stor blodåre, som løber uden på venstre hjertekammer. På den måde kan ledningen sende elektriske impulser til venstre hjertekammer også.

Du kan have brug for en biventrikulær pacemaker, hvis du har hjertesvigt og samtidig har problemer med ledningssystemet (grenblok), så de to hjertekamres sammentrækning sker forskudt af hinanden (dyssynkroni).

I modsætning til en almindelig pacemaker der kun skal pace når dit eget hjerte holder pause eller slår meget langsomt, så er det meningen at en biventrikulær pacemaker skal være aktiveret hele tiden. Den hjælper nemlig med at synkronisere hjertets sammentrækning i de to hjertekamre, så de to hjertekamre ikke trækker sig sammen forskudt af hinanden. Pacemakeren afgiver for hvert hjerteslag impulser til begge hjertekamre, så de trækker sig sammen på samme tid og derved pumper hjertet blodet mere effektivt ud i kroppen. Mange (men ikke alle) patienter med hjertesvigt og samtidig grenblok har rigtig god effekt af behandlingen både i form af bedring af symptomer og øget overlevelse.

Operation

Selve pacemakeren ligger under huden lige under kravebenet som oftest på venstre side. Pacemakeren bliver indopereret på en operationsstue, hvor du først kommer op at ligge på et leje. Først får du lagt lokalbedøvelse, og derefter laver man et snit, hvor pacemakeren skal ligge under huden. Der bliver lavet en ca. 5 x 5 cm stor lomme, hvor pacemakeren bliver placeret. Derefter finder man det blodkar, hvor igennem pacemaker ledningerne bliver ført ned til hjertet.

Selve operationssåret bliver ofte syet med indvendige sting, som ikke skal fjernes, fordi trådene opløser sig selv. Under operationen vil lægen ofte kigge på blodkarrene og hjertet fra forskellige vinkler med røntgen, for at sikre sig at ledningerne sidder rigtigt. Du er vågen under hele operationen, men du vil blive tilbudt lidt beroligende og smertestillende, hvis du har brug for det.

Når pacemakeren er korrekt placeret, skal den programmeres. Det foregår via et apparat, som placeres på huden over pacemakeren. Herfra programmeres pacemakerens indstillinger. Selve operationen varer typisk en time. Når du er tilbage på hjerteafdelingen, må du gerne stå op, når du føler dig klar til det. Hjerterytmen overvåges til næste dag, hvor det undersøges, om pacemakeren fungerer korrekt.

Operationen kan kompliceres med infektion og blødning. Derudover kan lægen komme til at stikke hul på lungen, da lungespidsen ligger lige ved siden af det blodkar som ledningen skal igennem. Det betyder at lungen falder en smule sammen (pneumothorax), men som oftest folder lungen sig ud igen af sig selv. Nogen gange kan det kræve, at der lægges et dræn. Derfor forbliver man som regel indlagt til næste dag hvor en tekniker vil måle pacemakeren igennem og sikre sit at alt er i orden, og der vil evt. blive taget et røntgenbillede af lungerne.

Den første måned efter operationen må du ikke løfte din arm på den opererede side over skulderniveau. Dette for ikke at lave træk på ledningerne. Derefter er der ingen restriktioner med hensyn til fysisk aktivitet.

At leve med en pacemaker

Pacemakere kan blive forstyrret af elektronisk støj. Almindeligt forbrugsudstyr er ufarligt (fx mikrobølgeovne). Mobiltelefoner bør dog holdes mindst 15 cm fra pacemakerbatteriet, dvs. du bør ikke have din mobiltelefon i brystlommen nær pacemakeren.

Ved brug af en del medicinsk udstyr må der tages forholdsregler, fx ved ultralyd og strålebehandling.. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt, men så vil man tage specielt hensyn til din pacemaker.

Patienter med pacemaker går til kontrol med jævne mellemrum, hvor pacemakerens og batteriets status kontrolleres. Når batteriet løber tør for strøm, så skal du opereres igen. Så skifter man hele den gamle pacemaker ud med en ny, som så kobles til de eksisterende ledninger der ligger ned i hjertet.

Du får udleveret et pacemakerkort, som du altid bør bære på dig.

En pacemaker kan ikke holde liv i hjertet for altid. Når hjertet en gang ad åre bliver træt og slidt, vil det ikke længere reagere på impulserne fra pacemakeren. Det vil sige, at hjertet holder op med at slå, og man dør på samme måde som mennesker uden pacemaker.

Hvor lang tid holder min pacemaker

Hvor lang tid holder min pacemaker eller ICD?

Det varierer meget, hvor lang tid batteriet i en pacemaker og ICD holder. Det afhænger blandt andet af typen af pacemaker, hvor meget du har behov for at bruge din pacemaker, det vil sige om den skal stimulere hele tiden eller blot overvåge, at der ikke kommer langsom puls.

For en ICD’s vedkommende kan batterikapaciteten falde, hvis der er givet mange stød på grund af for hurtig hjerterytme. I gennemsnit holder en pacemaker ca. 10 år og en ICD mellem 6-7 år. Der kan være stor forskel på de forskellige fabrikater. Producenterne arbejder på at lave batterier, der holder længere.

Hvornår er det tid til at udskifte min pacemaker eller ICD?

Ved kontroller af pacemakeren i ambulatoriet aflæser vi, hvor meget batteritid der er tilbage. Når der er cirka et halvt år tilbage, aftaler du tid til at få skiftet din pacemaker. Et stigende antal paetienter med ICD’er er tilkoblet fjernovervågning med en hjemmemonitor. På denne måde kan hospitalet løbende kontrollere ICD’ens aktivitet.

 

Elektronik og din pacemaker/ICD

Hvordan skal du forholde dig til elektronik, når du har en pacemaker og/eller ICD?

Induktionskomfur
Din pacemaker bliver ikke påvirket, når du sætter dine gryder i kog på et induktionskomfur. Selv om en kogeplade med induktion indeholder et svagt magnetisk felt, forstyrrer det ikke din pacemaker. Teoretisk er der en mulighed for, at de tændte magneter kan påvirke pacemakerens funktion, men studier har vist, at det ikke er noget praktisk problem. Firmaerne bag induktionskomfuerne tager dog alle forbehold i brugsanvisningen, når de fx skriver: “Hvis du har fået indopereret en pacemaker, skal du holde din overkrop på en afstand af mindst 30 cm fra induktionskogezonerne, mens de er tændt.” Der er ingen grund til at være ekstra opmærksom som pacemakerbærer, men generelt bør du dog holde din overkrop mere end 30 cm fra en gryde, der er i kog, hvad enten det er med induktion eller anden varmemetode.

Nøgle-løse startsystemer
Du kan trygt køre i bil med nøgle-løse startsystemer. Det udgør ingen risiko for pacemakerbærere. Ifølge nogle bilforhandlere kunne nøgleløse-systemer til biler udgøre en risiko for pacemakerbærere. Bilforhandlere mente, at antennesystemet i biler, der kan låses op og køres uden nøgle, udgjorde en risiko for personer, der har fået indopereret en pacemaker. De måtte eksempelvis ikke komme nærmere end 22 centimeter på systemets syv antenner, lød advarslen. Dansk Cardiologisk Selskabs Arbejdsgruppe for Arytmi og Pacemakerbehandling har undersøgt, hvorvidt de nøgleløse-systemer er farlige for pacemakerbærere. De konkluderer, at der ingen er risiko ved anvendelse at disse nøgleløse-systemer. Dette er bekræftet af pacemaker-producenterne, oplyser arbejdsgruppen.

Tablet
Generelt bør patienter med en pacemaker/ICD passe på med meget kraftige magneter over deres pacemaker/ICD, men magneterne i en tablet (fx iPad) er ikke særlige stærke og man skal være ualmindeligt uheldig for lade en tablet ligge lige præcis over ens ICD, mens den burde give et stød. Hvis en ICD eller pacemaker påvirkes af en magnet, vil det under alle omstændigheder kun være midlertidigt i den tid magneten er lige ovenpå ICD´en/pacemakeren.

Våbendetektorer i lufthavne

Våbendetektorerne er ufarlige for dig at gå igennem, men kan reagere på metallet i din pacemaker/ICD. Medbring derfor dit pacemaker/ICD kort når du skal ud at flyve.