D-vitamin

D-vitamin er et fedtopløseligt vitamin. Vitaminer skal normalt tilføres kroppen ude fra fx via kosten, men her adskiller D-vitamin sig ved at man også kan danne D-vitamin i huden ved lys-eksponering.

Solen er den vigtigste kilde til D-vitamin. Optagelse af D-vitamin bliver bedst vedkortvarige, regelmæssige ophold i solen. Vi får kun i mindre grad D-vitamin fra kosten. D-vitamin findes i større mængder i fede fisk, fx laks, sild og makrel. Derudover findes D-vitamin i begrænsede mængder i kød, mælk, ost og æg. Grønsager indeholder stort set ikke D-vitamin-

Typisk anvendelse

 • Forebyggelse og behandling af knogleskørhed og knoglebrud.
 • Ved D-vitaminmangel.

Forskningen viser

 • Mangel på D-vitamin kan medvirke til udviklingen af bl.a. hjerte-kar-sygdomme, forhøjet blodtryk, infektioner, flere kræftformer, type-1 sukkersyge, sklerose og leddegigt. Det er dog ikke afklaret, hvor meget D-vitamin betyder i sig selv, eller om det lave D-vitaminindtag i højere grad afspejler en generel usund levevis.
 • Den videnskabelige faglitteratur konkluderer, at der formentligt er en positiv sammenhæng mellem vitamin D-tilskuds betydning for bl.a. type 1-sukkersyge, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdom. Måske har vitaminet en let blodtryksænkende virkning.
 • D-vitamin kan sammen med calcium forebygge knogleskørhed (osteoporose).

Sådan virker D-vitamin

 • D-vitamin er specielt vigtigt for kroppens optagelse og omsætning af kalk og for knogler og muskler.
 • Mange danskere har et lavt niveau af D-vitamin i blodet, især i vinterhalvåret.
 • Mangel på D-vitamin øger risikoen for knogleskørhed i alderdommen og kan i svære tilfælde give muskelsmerter og svage muskler.

Sådan opstår en mangeltilstand

 • Vitamin D-mangel skyldes oftest en kombination af for lidt tid i solen samt en utilstrækkelig mængde D-vitamin i kosten. I nogle tilfælde kan det skyldes en mangelfuld optagelse af kostens D-vitamin i tarmen.
 • Personer der er mørke i huden eller som går tildækkede risikerer også at få D-vitamin mangel.

Dosis

Til voksne og børn fra 4 år

 • Kosttilskud med 5-10 μg vitamin D i vinterhalvåret (fra oktober til april).

Til spæd- og småbørn under 4 år

 • D-vitamintilskud på 10 µg dagligt hele året, fra 2 uger og indtil 4 år. Hvis forældrene ønsker at give barnet en børnevitaminpille skal barnet ikke samtidig have D-vitamin tilskud.

Til særlige befolkningsgrupper

 • 10 µg D-vitamin dagligt hele året anbefales til:
  • Gravide
  • Børn og voksne med mørk hud
  • Børn og voksne som bærer en tildækkende påklædning om sommeren
  • Personer, som ikke kommer udendørs til daglig, eller som undgår sollys
 • 20 µg D-vitamin dagligt kombineret med 800-1000 mg calcium hele året anbefales til:
  •        Personer over 70 år
  • Personer i plejebolig og hjemmepleje, uanset alder
  • Personer i øget risiko for knogleskørhed, uanset alder
 • Dosis angives både i IE (internationale enheder) og mikrogram. 5 mikrogram = 200 IE
 • En almindelig multivitaminpille indeholder typisk 5-10 mikrogram.
 • Tilskud udelukkende med D-vitamin kan indeholde op til 38 mikrogram pr. tablet, så se på dosisangivelse før du køber tilskud.
 • Der er ikke grundlag for at screene bredt for D-vitaminstatus. Måling af D-vitamin-status i blodet (25-hydroxycholecalciferol) bør forbeholdes personer i risiko for svær D-vitaminmangel samt patienter med øget risiko for fald og frakturer, nyresygdom, leversygdom eller forstyrrelser i næringsoptagelsen (malabsorption).

Bivirkninger

 • D-vitamin er fedtopløseligt. Det betyder, at voksne samt børn fra 11 år maksimalt må spise 100 mikrogram dagligt.

Interaktion med lægemidler

 • Ingen kendte interaktioner.

Anbefaling

 • Hjerteforeningen følger Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Fødevarestyrelsen anbefaler, at alle voksne og børn fra 4 år tager et kosttilskud med 5-10 μg vitamin D i vinterhalvåret (fra oktober til april). ​
 • ​​D-vitamintilskud anbefales i forhold til at forebygge D-vitaminmangel.
 • Ved forebyggelse af D-vitaminmangel er rådgivning om eksponeringen for solen og kosten forsat også vigtigt i alle aldersgrupper.
 • Huden producerer D-vitamin under bestråling af solen. Behovet bliver dækket ved ca. 30 minutters sol formiddag eller eftermiddag på arme og ben i sommerhalvåret.
 • Fed fisk og mejeriprodukter er de bedste fødekilder, men kan sjældent dække hele behovet.
 • Der gælder særlige anbefalinger for nogle befolkningsgrupper (se under dosis).
 • Personer med hjerte-kar-sygdom skal, ifølge Sundhedsstyrelsen, ikke have målt indholdet af D-vitamin i blodet rutinemæssigt og har ikke særlige behov for D-vitamin udover anbefalingerne.