I 2024 støtter Hjerteforeningen forskning inden for fem temaer. Børnehjertefonden støtter forskning inden for medfødt hjertesygdom.

Al støtte vil blive uddelt som projektbevillinger. Læs mere om projektbevillinger her.

Læs mere om forskningstemaerne for 2024 og om de nye krav og rammer ifm. at søge støtte til forskning fra Hjerteforeningen nedenfor.

 

SÅDAN SØGER DU

Støtte fra Hjerteforeningen

For at komme i betragtning til at søge støtte inden for ét af Hjerteforeningens fem forskningstemaer skal du først indsende en projektidé. Efterfølgende bliver udvalgte ansøgere inviteret til at indsende en fuld ansøgning.

Du må som ansøger gerne indsende flere projektidéer. Det vil dog kun være muligt at indsende én fuld ansøgning.

Frist for at indsende en projektidé er den 10. november 2023 kl. 14. Vær opmærksom på, at der først åbnes for indsendelse af projektidéer den 2. oktober 2023.

Læs mere om ansøgningsprocessen her.

Støtte fra Børnehjertefonden

Børnehjertefonden støtter al forskning inden for medfødt hjertesygdom, og der skal således hverken indsendes en projektidé eller foreligge en invitation til en ansøgning, for at kunne søge om støtte.

For at komme i betragtning til støtte skal du søge om minimum 500.000 kr. Fristen for ansøgninger bliver den 28. februar 2024 kl. 14.

Læs mere om Børnehjertefondens forskningsstøtte her.

 

HJERTEFORENINGENS FEM FORSKNINGSTEMAER

Hjerteforeningen modtager projektidéer inden for fem forskningstemaer. For alle temaer gælder følgende krav for projektidéerne:

  • Forskningsprojektet er af høj international standard.
  • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af anerkendte forskere med dokumenteret track-record.
  • Forskningsprojektet bidrager med ny viden. Det skal klart fremgå af projektidéen hvordan projektet adskiller sig fra andre eksisterende projekter.
  • Der kan søges om minimum 3 og maksimum 10 mio. kr. fra Hjerteforeningen.

Derudover skal de specifikke krav og rammer som er beskrevet i de enkelte opslag for temaerne være opfyldt.

Hjerteforeningens forskningsadministration vurderer alle indkomne projektidéer ud fra ovennævnte krav samt rammerne og kravene nævnt i opslagene. Hvis din projektidé bliver udvalgt, vil du modtage en invitation til at indsende en fuld ansøgning.

Har du indsendt mere end én projektidé og administrationen vurderer, at begge eller flere af projektidéerne er kvalificerede, så vil du blive kontaktet mhp. at du skal vælge hvilken idé du foretrækker, går videre til næste trin i ansøgningsrunden.

Nedenfor kan du læse opslagene for de fem forskningstemaer.

1. Forebyggelse målrettet unge
2. Forebyggelse af hjerte-kar-sygdom hos højrisikoborgere
3. Forskning inden for akut opstået hjerte-kar-sygdom
4. Mental mistrivsel ifm. hjerte-kar-sygdom
5. Digitale løsninger til diagnose, behandling og rehabilitering af hjerte-kar-sygdom

For en engelsk version af opslagene se her.

Ved spørgsmål om ovenstående kontakt da forskningskonsulent Loa Kalledsøe på [email protected].