Her kan du læse mere om, hvordan du kan søge støtte til forskning fra Børnehjertefonden.

Børnehjertefondens støtte til forskning følger samme retningslinjer og regler som Hjerteforeningens. Nedenfor præciseres særlige forhold for Børnehjertefondens støtte. Derudover henvises der til Hjerteforeningens retningslinjer og regler.

Ved spørgsmål kan du kontakte Børnehjertefondens administration eller finde svar blandt ofte stillede spørgsmål.

Det er kun betalende medlemmer af Hjerteforeningen (ikke prøvemedlemskaber), der kan søge støtte til forskning fra Børnehjertefonden. Bliv medlem af Hjerteforeningen.

 

Hvad støtter Børnehjertefonden

Børnehjertefonden støtter forskning, der omhandler hjertebørn. Kun forskning, som ligger inden for Børnehjertefondens formål, jf. vedtægtens § 3 stk. b, kan opnå støtte:

”§ 3 stk. b – Lægevidenskabelig forskning i medfødte hjertesygdomme hos børn og andre udviklingsaktiviteter”.

Børnehjertefonden ser gerne ansøgninger til større forskningsprojekter, der involverer flere partnere.

Børnehjertefondens støtte bliver uddelt i form af:

  • Stipendier til individuelle forskere til et bestemt forskningsprojekt
  • Støtte til aflønning og/eller drift af et bestemt projekt.

Læs mere om stipendie- og projektbevillinger.

Bevillingerne må også anvendes til ophold på en udenlandsk forskningsinstitution. Forskeren skal i det tilfælde fortsat være ansat på en dansk forskningsinstitution.

Vær opmærksom på følgende: det er kun muligt at modtage én bevilling per forskningsprojekt per ansøgningsrunde. Det betyder, at Børnehjertefonden i et givent år kun modtager én ansøgning per forskningsprojekt, dvs. en stipendieansøgning eller en projektansøgning. Derudover er det i et givent år kun muligt at være hovedansøger på én ansøgning om støtte til et projekt. 

 

Hvad støtter Børnehjertefonden ikke

Børnehjertefonden støtter ikke forskning uden for forskningsområdet Medfødte hjertesygdomme.

Børnehjertefonden giver heller ikke støtte til:

  • IT-udstyr, computere og almindelig forekommende software.
  • administrationsgebyrer eller andre typer af “overheads” i statslige, regionale eller kommunale institutioner, hvilke inkluderer ph.d.-afgifter og publikationsgebyrer. Du kan dog, i en projektbevilling, søge støtte til gebyrer til videnskabelige Open Access tidsskrifter.
  • kongresdeltagere, som er inviteret/finansieret af medicinal- eller medico-industrien.

 

Hvem støtter Børnehjertefonden

  • Du skal være ansat på en dansk forskningsinstitution for at modtage støtte fra Børnehjertefonden.
  • De forskellige bevillingstyper har forskellige krav til, hvilken forskerstilling du skal have som ansøger (læs mere).

 

Forskning Børnehjertefonden tidligere har støttet

Her finder du en oversigt over de forskningsprojekter, Børnehjertefonden har støttet i 201620172018, 2019, 2020 og 2021.

Frist for ansøgninger

  • Du kan søge støtte til forskning fra Børnehjertefonden én gang om året.
  • Ansøgningsfristen ligger hvert år i slutningen af marts.
  • Næste ansøgningsfrist er 26. marts 2021 kl. 14.00. Ansøgningsrunden åbnes den 1. marts 2021.

 

Kriterier for bedømmelse

Læs mere om de kriterier som indgår i bedømmelsen af din ansøgning, om bedømmelseskriteriet ’brugerinddragelse i forskning’ og om Hjerteforeningens forskningsudvalg.

 

Ansøgningsprocessen

Læs mere om ansøgningsprocessen fra start til slut eller gå direkte til det elektroniske ansøgningssystem.

Søg via Børnehjertefondens elektroniske ansøgningssystem.

Vær opmærksom på at der i Børnehjertefondens elektroniske ansøgningssystem er obligatoriske felter, der skal være udfyldt, og at du først kan sende ansøgningen, efter at ansøgningen og budgettet er godkendt af instituttets/afdelingens ansvarlige leder vha. elektronisk godkendelse. Er du selv den ansvarlige leder, kan du ikke ledelsesgodkende ansøgningen. Få da en anden leder til at godkende ansøgningen.

Til forskningsprojekter hvori der skal indgå data fra registre, der kræver tilladelse til datatræk, som f.eks. Dansk Register for Medfødte Hjertesygdomme, indhentes tilladelse inden ansøgning om støtte. Tilladelsen indsættes i ansøgningen.

 

Vilkår for bevilling

Læs om de generelle vilkår og betingelser, der gælder, når du har modtaget en bevilling fra Børnehjertefonden.

Når du har aflagt rapport og hvis Børnehjertefonden vurderer, at forskningsresultaterne er interessante for Børnehjertefondens private støtter mv., bliver rapporten offentliggjort på Børnehjertefondens hjemmeside.

Ved enhver form for omtale af forskningsprojektet i en publikation, herunder artikler, posters, præsentationer og ved interviews, skal du anføre, at projektet er støttet af Børnehjertefonden (The Danish Children Heart Foundation). Ved publikation i form af artikler, posters og lignende skal du angive bevillingsnummeret, f.eks. 16-R107-A3987.

Børnehjertefonden forventer, at du i rimeligt omfang står til rådighed for Børnehjertefondens kommunikation og er villig til at holde foredrag.