Forside > > Om os > Det støtter vi > Livet med en hjertesygdom > Ny viden skal hjælpe hjertepatienter og pårørende i deres liv med sygdommen

Ny viden skal hjælpe hjertepatienter og pårørende i deres liv med sygdommen

Seniorforsker Nina Føns Johnsen og ph.d.-studerende Sidsel Marie Bernt Jørgensen er to af forskerne bag undersøgelsen ”Livet med en hjertesygdom”. Her fortæller de om baggrunden for undersøgelsen.

Baggrunden for at forskerne bag undersøgelsen ”Livet med en hjertesygdom” nu vil kigge nærmere på hverdagen for de mange hjertepatienter og pårørende i Danmark har flere årsager. Det forklarer seniorforsker Nina Føns Johnsen fra Hjerteforeningen og Herlev og Gentofte Hospital.

– Dels vil vi følge op på første undersøgelse af denne art fra 2015, og dels vil vi inkludere nogle nye emner som fx alternativ medicin og tilbagevenden til arbejdet efter en hjertesygdom. Men ikke mindst vil vi også inkludere pårørende som noget helt nyt, siger Nina Føns Johnsen.

Undersøgelsen i 2015 viste ifølge hende, at især akutområdet fungerede tilfredsstillende, hvorimod hjertepatientens hverdag efter udskrivelse fra hospitalet viste sig at være mere problematisk.

Eksempelvis pegede hjertepatienternes svar på, at mange patienter ikke bliver tilbudt fuld rehabilitering iht. Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger, samt på udfordringer relateret til sundhedspersonalets fokus på de psykiske følgevirkninger ved hjertesygdom og den generelle information til patienter om, hvad en hjertesygdom kan betyde for deres fremtid, seksualitet og samliv.

Herudover forklarer Nina Føns, at undersøgelsen viste klare forskelle relateret til hjertepatienternes personlige ressourcer og sociodemografiske baggrund, der indikerede en skæv fordeling af ydelserne i det danske sundhedsvæsen.

Psykiske udfordringer fylder

Herudover viste den første undersøgelse af hjertepatienternes liv, at psykiske udfordringer er betydelige blandt patientgruppen, og at næsten hver femte hjertepatient har angstsymptomer, mens 15 procent har symptomer på depression.

Ph.d.-studerende Sidsel Marie Bernt Jørgensen fra Herlev og Gentofte Hospital og Hjerteforeningen forklarer:

– Vi er nødt til at vide om dette stadig er tilfældet. Og derfor har vi især fokus rettet mod de psykiske følgevirkninger af hjertesygdom, da vi stadig hører, at det fylder meget hos patienterne, og at det er svært at få hjælp til at håndtere.

 

Pårørende en vigtig del af undersøgelsen

Ifølge Sidsel Marie Bernt Jørgensen er det helt nye ved undersøgelsen, at pårørende nu også er en del af forskernes fokus.

– Vi ved, at pårørende har afgørende betydning for, hvordan det går hjertepatienten, men vi kan også se fra internationale undersøgelser, at pårørende ofte er mindst lige så påvirkede som patienten, både i hverdagslivet og i forhold til egen sundhed og eget helbred.

Hjerteforeningen arbejder for at forbedre livskvaliteten hos hjertepatienter og deres pårørende, og det er forskerholdets ambition, at denne undersøgelser er midlet til få landsdækkende tal, der kan fortælle dem, hvordan det står til med livskvaliteten blandt hjertepatienter og deres pårørende.

– Ikke mindst hvordan de oplever mødet med sundhedsvæsenet. For først når vi ved det, kan vi igangsætte initiativer, der hjælper og støtter patienter og pårørende, siger Nina Føns.

– Fra mit eget perspektiv så er vores vigtigste opgave i denne sammenhæng at fremskaffe gode, landsdækkende tal på de udfordringer og behov, som hjertepatienterne og deres pårørende oplever i hverdagen med hjertesygdommen og i mødet med sundhedsvæsenet – og dernæst at formidle det videre til dem, der kan gøre noget ved det.

 

Det vil forskerne undersøge

 • Behandling på sygehuset
 • Kontakt med sundhedspersonale
 • Fejl og utilsigtede hændelser
 • Information
 • Pårørende
 • Medicin
 • Rådgivning, støtte og tilbud
 • Arbejdsliv
 • Sociale og økonomiske konsekvenser
 • Hverdagen med hjertesygdom
 • Kosttilskud og naturlægemidler
 • Helbred og trivsel
 • Corona-pandemien

 

Opdateret 15.4.2024: Nina Føns Johnsen og Sidsel Marie Bernt Jørgensen arbejder i dag ikke længere hos Hjerteforeningen.