Et højt kolesteroltal kan betyde, at du er i øget risiko for åreforkalkning og blodprop.

Hos raske voksne uden andre væsentlige risikofaktorer anbefales generelt et kolesteroltal under 5-6. Ved kolesteroltal forstås normalt dit total-kolesterol, og kolesteroltallet angives i millimol pr. liter blod (mmol/l).

Følgende betegnelser bruges for forskellige intervaller af kolesterol:

  • 5,0-6,4 mmol/l = let forhøjet kolesterol
  • 6,5-7,9 mmol/l = moderat forhøjet kolesterol
  • Højere end 8,0 mmol/l = udtalt forhøjet kolesterol

Kolesterolniveauerne i blodet stiger med alderen.

Forhøjet kolesterol i blodet giver ingen symptomer i sig selv. Forhøjet kolesterol er ikke en sygdom, men en tilstand, der kan føre til åreforkalkning, øget træthed og øget risiko for blodpropper og hjerte-kar-sygdom.

Du kan ikke selv mærke, om indholdet af kolesterol i dit blod er for højt, men følgevirkningerne af åreforkalkning kan vise sig som hjertekrampe, blodprop i hjertet eller hjernen, kredsløbsgener i benene eller dårlig forsyning af blod til hovedet.

Ofte kan en omlægning til en sundere livsstil sænke kolesteroltallet. Medicinsk behandling kommer på tale, når omlægning af livsstil ikke er tilstrækkeligt, eller hvis kolesteroltallet er svært forhøjet.

Hos raske voksne uden andre væsentlige risikofaktorer anbefales generelt et kolesteroltal under 5-6.

Ved måling af ens kolesteroltal måles også enkeltværdierne for de tre former for kolesterol: LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglycerid. Hos raske voksne uden andre væsentlige risikofaktorer bør LDL være under 2.6, triglycerid under 2 og HDL over 1.