GIV LIV

Archives: Meninger

 • Geografisk ulighed

  Hjerteforeningen mener, at alle med akut hjertesygdom skal behandles af en hjertelæge og plejes af en hjertesygeplejerske.

 • Nikotinprodukter

  Hjerteforeningen mener, at færrest mulige danskere i fremtiden skal benytte nikotinprodukter. Her skal særligt børn og unge beskyttes mod alle produkttyper, der kan lede til nikotinafhængighed.

 • Palliation

  Hjerteforeningen mener, at patienter med fremskreden hjertesygdom skal have bedre adgang til specialiserede palliative indsatser.

 • Sammenhængende patientforløb

  Hjerteforeningen mener, at hjertepatienterne skal sikres en bedre overgang mellem sektorer og et mere sammenhængende behandlingsforløb, der er tilpasset den enkeltes behov.

 • Nærhed

  Hjerteforeningen mener, at fremtidens sundhedsvæsen skal være tættere på patienten.

 • Multisygdom

  Hjerteforeningen mener, at patienter med multisygdom skal sikres et mere sammenhængende og helhedsorienteret patientforløb.

 • Hjertebarnsfamilier

  Hjerteforeningen mener, at familier, der får et barn med en medfødt hjertesygdom, skal sikres en god start på livet som hjertebarnsfamilie.

 • Folkesundhedslov

  Hjerteforeningen mener, at Folketinget bør vedtage en folkesundhedslov, som sikrer, at der fremover sker en bred forebyggende indsats på tværs af samfundet.

 • Pårørende

  Hjerteforeningen mener, at pårørende skal inddrages mere i hjertepatientens sygdomsforløb til gavn for både de pårørende og patienten.

 • Alternativ behandling

  Hjerteforeningen mener, at kun afprøvede og veldokumenterede behandlingsformer bør anbefales til patienter, men ønsker samtidig mere dokumenteret viden om alternativ behandling.