GIV LIV

Livet med en hjertesygdom

Livet med en hjertesygdom’ er en stor national patient- og pårørendeundersøgelse, der sætter fokus på livet med hjertesygdom og oplevelser i sundhedsvæsnet. Her på siden finder du information om undersøgelsen.

72-årige Poul Egon fra Lolland lever med atrieflimren. Foto: Lars Andreasen.
72-årige Poul Egon er én af de 524.000 danskere, der lever med hjertesygdom. Foto: Lars Andreasen.

Hjerteforeningen arbejder for at forbedre livskvaliteten for hjertepatienter og deres pårørende, og den landsdækkende undersøgelse ’Livet med en hjertesygdom’ gennemføres som et vigtigt led i dette arbejde.

Undersøgelsen, der gennemføres i samarbejde med Hjertemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital, skal sikre et unikt og solidt vidensfundament for Hjerteforeningens fremtidige arbejde med at forbedre forholdene og livskvaliteten for personer med hjertesygdom og deres pårørende.

 

Undersøgelsen kan hjælpe med at pege på initiativer, som vil kunne bidrage til at give hjertepatienter og deres pårørende et bedre liv med hjertesygdommen. Samtidig giver undersøgelsen et rigtig godt datagrundlag, som Hjerteforeningen fremadrettet vil bruge i forskningsøjemed.

 

Undersøgelsen, der gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse, sætter fokus på en lang række temaer og kortlægger både oplevelser i sundhedsvæsenet, samt psykiske, sociale og økonomiske udfordringer både blandt patienter og pårørende.

For dig som er inviteret til undersøgelsen

I alt er 10.000 tilfældigt udvalgte personer blevet inviteret til at deltage i projektet, enten via deres elektroniske postkasse eller brev. Deltagelse i undersøgelsen er naturligvis frivillig, men har du fået en invitation til undersøgelsen, håber vi meget, at du vil tage dig tid til at udfylde spørgeskemaet. Jo flere, der besvarer spørgeskemaet, jo bedre kan Hjerteforeningen nemlig arbejde for at forbedre forholdene for hjertepatienter og deres pårørende.

 

Hvis du eller din pårørende har spørgsmål til undersøgelsen eller ønsker et papirspørgeskema inkl. frankeret svarkuvert tilsendt med posten, kan vi kontaktes på telefon 42 65 17 24 alle hverdage kl. 9-15. Spørgsmål om undersøgelsen kan rettes til seniorforsker Nina Føns Johnsen på njohnsen@hjerteforeningen.dk og ph.d.-studerende Sidsel Marie Bernt Jørgensen på sidselmrj@hjerteforeningen.dk

 

Undersøgelsens resultater forventes at blive offentliggjort sommeren 2021 i form af to rapporter om henholdsvis livet som hjertepatient og livet som pårørende til en hjertepatient

 

Få Poul Egons historie

"For mig er information fra Hjerteforeningen om forskning med til at gøre mig mere tryg"

Vi undersøger bl.a.:

  • Behandling på sygehuset
  • Pårørende
  • Medicin
  • Rådgivning, støtte og tilbud
  • Arbejdsliv
  • Sociale og økonomiske konsekvenser
  • Hverdagen med hjertesygdom
  • Corona-pandemien

Livet med en hjertesygdom er støttet af følgende fonde: "Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond", "Helsefonden", "Grete og Sigurd Pedersens Fond", "Ingeniør, kaptajn Aage Nielsens Familiefond" og "Lemvigh-Müller Fonden"