Hvert år undersøger Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse danskernes rygevaner. Undersøgelsen baseres på et repræsentativt udsnit af danskerne i forhold til alder, køn og geografi. Dataindsamlingen foregår via et internetpanel.

I 2017 blev undersøgelsen af danskernes rygevaner gennemført fra 6. november til 29. november 2017. I alt deltog 5.124 danskere over 15 år (2567 kvinder og 2557 mænd).

 

Udvalgte resultater fra Danskernes rygevaner 2017:

 • 22 % af danskerne ryger (21 % af kvinderne og 22 % af mændene).
 • 16 % af danskerne ryger dagligt (16 % af kvinderne og 16 % af mændene).
 • 8 % af danskerne ryger 15 cigaretter eller mere dagligt (7 % af kvinderne og
  8 % af mændene).
 • 61 % af de, der ryger dagligt, vil gerne holde op med at ryge.
 • 77 % af de, der ryger dagligt, har forsøgt at stoppe én eller flere gange.
 • 72 % af de personer, der ryger eller tidligere har røget, ville ikke ryge, hvis de skulle leve deres liv om.
 • 3 % af danskerne bruger e-cigaretter dagligt, ugentlig eller sjældnere. Både kvinder og mænd, unge og ældre anvender e-cigaretter.
 • 2 % af danskerne bruger e-cigaretter dagligt.
 • 2 % af danskerne bruger røgfri tobak – 1 % anvender det dagligt.
 • Snus udgør omkring halvdelen af den røgfri tobak der anvendes: 1 % af danskerne bruger snus – ½ % bruger snus dagligt.

 

Nedenstående graf viser udviklingen af danskernes rygevaner over tid (1953-2017).

Du kan downloade alle frekvenstabeller her.

 

Udvalgte resultater fra ‘Danskernes holdning til tobak 2017’

Som en del af Danskernes rygevaner 2017 har Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse lavet en undersøgelse af danskernes holdninger til tobak. Udvalgte resultater fra undersøgelsen ses herunder:

 • 47 % af danskerne synes at det vil være ‘meget godt’ og 17 % ‘godt’ at hæve prisen på tobak.
 • 35 % af danskerne synes at det vil være ‘meget godt’ og 20 % ‘godt’ med neutrale tobakspakker.
 • 59 % af danskerne synes at det er en ‘meget god idé’ og 19 % ‘god idé’ med Røgfri skoletid på folkeskoler.
 • 49 % af danskerne synes det er en ‘meget god idé’ og 21 % ‘god idé’ med Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser.
 • 43 % af danskerne synes det er en ‘meget god idé’ og 19 % ‘god idé’ med Røgfri skoletid på videregående uddannelser.
 • 32 % af danskerne synes at det vil være ‘meget godt’ og 17 % ‘godt’ at forbyde rygning i arbejdstiden.
 • 46 % af danskerne vil gerne have Røgfri arbejdstid.