Kørekort

Der gælder særlige regler for bilkørsel for hjerte-kar-patienter

Kommunikation

Når sygdommen rammer er det endnu vigtigere end ellers, at man får talt sammen om, hvordan man hver især har det, og hvad man har brug for.

Søvn

Mange oplever søvnforstyrrelser i forbindelse med en hjerte-kar-sygdom. Det kan være svært at falde i søvn, og søvnen kan være urolig og afbrudt

Vinterbadning

De fleste hjertepatienter kan tåle at vinterbade, men tal altid med din læge om det først, inden du hopper i