Non-STEMI patienter med en GRACE score på over 140 har lavere risiko for efterfølgende at dø, få en ny blodprop eller blive indlagt med hjertesvigt eller angina pectoris, hvis de behandles hurtigt.

Når patienter indlægges med en lille blodprop – en non-STEMI – kan patienter med en høj risikoprofil have gavn af at blive behandlet hurtigere end indenfor de 2-3 dage, der er standardanbefalingen. Det viser et studie udført på Rigshospitalet med 2147 non-STEMI patienter med akut koronart syndrom.

I studiet blev godt 1000 patienter undersøgt hurtigt – indenfor 12 timer ved hjælp af koronarangiografi og eventuelt en ballonudvidelse eller bypass – og andre godt 1000 patienter fik samme behandling indenfor 2-3 dage i overensstemmelse med standardanbefalingen.

I første omgang viste studiet dog ingen forskel mellem de to grupper, selvom forskernes hypotese var, at den hurtigere behandling ville tage de patienter i opløbet, der var ved at udvikle en stor blodprop – et STEMI – og dermed forebygge, at patienterne efterfølgende udviklede store blodpropper.

– Vi var overraskede over at stå med 1000 patienter i hver gruppe, hvor vi kunne se, at det ikke gik patienterne i den ene gruppe bedre end i den anden med hensyn til det kombinerede endepunkt, der var risiko for død, en ny blodprop i hjertet eller indlæggelse for hjertesvigt eller angina pectoris, siger professor og overlæge ved hjertemedicinsk klinik på Rigshospitalet Thomas Engstrøm, der også er en af forskerne bag studiet.

Den hurtige undersøgelse og behandling blev foretaget indenfor i gennemsnit 4.7 timer (median) og standardbehandlingen tilsvarende indenfor 61.6 timer.

 

Sænkede risiko med 20 procent
Resultatet var helt anderledes, da forskerne i stedet udelukkende så på de patienter, der havde en høj risikoprofil i forhold til at dø. En såkaldt GRACE score på mere end 140 indikerer en høj risikoprofil, og det havde cirka halvdelen af patienterne.

– Hvis vi udvalgte den gruppe af patienter, der havde en høj risiko bedømt på GRACE score, svarende til > 140, så vi en signifikant gevinst på 20 procent ved at behandle patienterne indenfor 12 timer i forhold til det kombinerede endepunkt, siger Thomas Engstrøm.

I praksis betød det, at en hurtigere undersøgelse sænkede risikoen med 20 procent for at dø, få en ny ikke-dødelig blodprop i hjertet eller blive indlagt for hjertesvigt eller angina pectoris.

– Det svarer til, at hver gang 10 højrisiko patienter efter den gængse behandling efterfølgende oplever et dårligt outcome, vil det kun ske for otte højrisiko patienter, der er blevet behandlet indenfor 12 timer, forklarer Thomas Engstrøm.

GRACE score beregnes på baggrund af en lang række parametre, og en høj GRACE score kan for eksempel fremkomme ved en kombination af høj alder, dårlig nyrefunktion, højt blodtryk, høj puls og væske i lungerne.

 

Rigshospitalet har ændret klinisk praksis
På Hjertemedicinsk klinik på Rigshospitalet har studiets resultater betydet, at man nu i klinisk praksis giver hurtigere behandling til de non-STEMI patienter, der har en høj GRACE score.

–  Vi har ikke formaliseret det, men i praksis har vi indrettet os sådan, at vi giver hurtigere behandling til non-STEMI patienter med en høj risikoprofil, fortæller Thomas Engstrøm.

Han vurderer, at antallet af patienter med en GRACE score på over 140 ikke er flere, end at det ved en fornuftig visitation kan rummes indenfor det eksisterende beredskab på en hjertemedicinsk klinik.

– Det kræver lidt flere ressourcer, men hvis man i forvejen har et velfungerende akutberedskab til at behandle STEMI patienter, er der skabt et miljø, der bør kunne absorbere non-STEMI patienter med en høj risikoprofil, uden at det vil give et uoverstigeligt ekstra arbejde.

Thomas Engstrøm vurderer ikke, at det er nødvendigt med flere og større undersøgelser for at underbygge data yderligere.

– 2000 patienter er en rimelig stor undersøgelse i den her sammenhæng, og vores resultater læner sig op ad lignende resultater fra udenlandske undersøgelser, så jeg vil mene, at man med rimelighed stor sikkerhed kan sige, at dem med en GRACE score på over 140 kan have gavn af en behandling indenfor 12 timer, siger han.

 

En tredjedel var ikke hjertesyge
Studiet viste også, at mange af patienterne, der blev indlagt med mistanke om akut koronart syndrom slet ikke var hjertesyge.

– Vi var overraskede over at finde, at en tredjedel af patienterne i studiet slet ikke havde akut koronart syndrom. Det skyldes, at de metoder, vi i dag bruger til at måle, om patienten har haft en blodprop, er meget følsomme, siger Thomas Engstrøm og forklarer:

– Når vi måler forhøjede niveauer af proteinet troponin, som bliver frigivet efter en blodprop, kan selv meget må mængder registreres ved vores moderne målemetoder. Men bittesmå mængder af troponin kan også frigives i kroppen af helt andre årsager, så det ser ud som om patienten tilsyneladende har haft en blodprop uden at det er tilfældet.

Andre årsager til frigivelse af bittesmå mængder troponin kan være en akut infektion, hjertepåvirkning af anden årsag end akut koronart syndrom og høj alder i sig selv.

– Det betyder i praksis, at det er vigtigt at vurdere det samlede billede, herunder om patienten har relevante symptomer på akut koronart syndrom, når man visiterer til koronararteriografi, siger Thomas Engstrøm.

 

 

Læs mere om undersøgelsen: https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.037152?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed