En analyse som DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet for Fødevarestyrelsen peger på et stort forebyggelsespotentiale i at fremme sund kost blandt de 55-75 årige – specielt i forhold til mænds kostvaner. Analysen havde til formål at pege på områder, hvor det er muligt at sætte ind for at forbedre de 55-75 åriges sundhed. Denne viden kan omsættes og bruges i det videre arbejde med at rådgive borgere i denne aldersgruppe.

Flere mænd end kvinder er overvægtige

I Danmark er 57,7 % af alle mænd overvægtige og heraf er 17,1 % svært overvægtige. Til sammenligning er 44,5 % af kvinderne overvægtige mens 16,6 % er svært overvægtige (Den nationale sundhedsprofil 2017). Analysen peger generelt på at den højeste forekomst af svær overvægt ses hos de 55-75 årige. Overvægt øger risikoen for udvikling af tidlig åreforkalkning og dermed hjerte-kar-sygdom og død. Risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdom og andre metabolske sygdomme er største ved et BMI over 30 kg/m2, hvilket vil sige blandt svært overvægtige – her betegnet som høj-risiko overvægt. Gruppen med høj-risiko overvægtige har generelt mindre sunde kost- og aktivitetsvaner end gruppen med lav-risiko overvægt. Mere end halvdelen af danskere > 55 år er således i øget risiko for at rammes af en hjerte-kar-sygdom.

Rapporten peger på at energitætheden i de 55-75 åriges kost generelt er 29-46 % højere end anbefalet. Energien kommer fra især smør, kød, ost samt kage, slik, chokolade, is og chips. Det vil sige primært fødevarer rige på mættet fedt og sukker, og som er meget energitætte. Kombinationen af en energitæt kost og et lavt aktivitetsniveau er derfor formentligt nogle af de centrale faktorer, der ligger bag den høje forekomst af højrisiko overvægt blandt 55-75-årige.

Mænd spiser mindre sundt

En af de store udfordringer er at mange mænd generelt spiser mindre sundt end kvinder. Mænds kost indeholder mindre frugt og grønt samt mindre vand og mere alkohol end kvinder. Kosten er ligeledes generelt dårligere i weekenden end i hverdagen – både for mænd og kvinder. Her indtages mindre frugt og grønt, færre fuldkornsprodukter og omvendt flere kager, is, chips og alkohol.

På baggrund af analysen kan det give mening at fokusere endnu mere på at forebygge overvægt via sund kost og motion hos især mænd. Specielt peges der på et forebyggelsespotentiale hos de 55-75 årige mænd, som er kortuddannede og alene-boende. Denne gruppe er i særlig risiko for høj-risiko overvægt. Gruppen med høj risiko overvægt har generelt mindre sunde kost- og aktivitetsvaner end gruppen med lavrisiko overvægt, men forskellen på kostvanerne mellem mænd i høj og lav risiko er ikke særlig udtalt. Derfor kan tiltag på mænds sundhed generelt sættes i fokus med henblik på at forebygge hjerte-kar-sygdom og andre livsstilssygdomme.

Stort potentiale i at fremme sund kost

Rapporten konklusion er, at der ligger et stort forebyggelsespotentiale i at fremme sund kost blandt de 55-75 årige specielt i forhold til at øge mænds sundhed generelt. Specielt fremhæves det lave indtag af frugt og grønt, hvor kun 9% af mænd efterlever anbefalingen, trods kendskab og høj viden om netop anbefalingen. Desuden bør indtaget af vand øges på bekostning af alkohol.

Protein er generelt også en udfordring hos denne gruppe, idet proteinbehovet er øget for aldersgruppen 65+. Flere får ikke tilstrækkeligt med protein. Årsagen er primært mellemmåltiderne, som er sukkerrige og proteinfattige. Det højere proteinbehov er nødvendigt for, at bevare muskelmassen samt hensigtsmæssigt for at forebygge vægtøgning. Fødevarestyrelsen har udgivet et supplement til de officielle kostråd  om kostråd og proteinbehovet når du er over 65 år .

Sundere mad i weekenden er også et fokusområde, hvis kostens kvalitet skal forbedres for at forebygge overvægt effektivt.

 

 

Rådgivning i sunde kost- og motionsvaner i Hjerteforeningen

I Hjerteforeningen arbejder vi både med ændre rammerne via strukturelle forebyggelsestiltag, herunder hvordan sundhedsadfærd kan gøres nemmere for borgerne. Dette gøres via fx repræsentantskab i partnerskaber og sundhedspolitiske tiltag. Derudover har Hjerteforeningen også en mere individorienteret tilgang med vidensformidling, gratis foredrag og individuel rådgivning af hjertesund livsstil, kost og motion.

Mere information:

Se Rådgivningens gratis foredrag her

Læs mere på vores sider om sund livsstil til borgere og patienter på Hjerteforeningens hjemmeside

Læs om hjerteforeningens rådgivning – Hjertelinjen hvor man kan få råd og vejledning i sund kost og motion

Referencer