Mere end 20 hjertesygdomme er arvelige. Det betyder, at familiemedlemmer til den person, der først bliver syg, kan være i risiko for at blive ramt. I denne video fortæller overlæge og professor Henning Bundgaard fra Rigshospitalets Enhed for Arvelige Hjertesygdomme om, hvordan man opsporer og forebygger arvelig sygdom hos pårørende.

Dansk Cardiologisk Selskab har udarbejdet i alt otte patientinformationer om arvelig hjertesygdom, som bliver opdateret i 2017.

Læs den opdaterede version af patientinformation om fortykket hjertemuskel her. Patientinformationen er opdateret i forhold til børn i samarbejde med Dansk Pædiatrisk Selskab. Også afsnittet om forsikring og pension er revideret efter en lovændring i 2016, der medførte, at forsikringsselskaber ikke længere må spørge ind til forekomst af arvelige sygdomme i forsikringstagers familie. Afsnittet om forsikring og pension er generelt og kan være relevant for alle patienter med arvelig hjertesygdom og deres pårørende.

Læs Dansk Cardiologisk Selskabs nationale behandlingsvejledning vedrørende arvelige hjertesygdomme her