Evidensbaseret rehabilitering af hjertepatienter i hjemmet er lige så effektivt som central rehabilitering på et hospital eller i et træningscenter, viser videnskabelig analyse. Mere hjemmebaseret rehabilitering kan øge deltagelsen, mener postdoc Lars Tang.

Det er ikke nødvendigt at bruge tid og kræfter på at tage hen til et hospital eller træningscenter for at deltage i rehabilitering som hjertepatient efter en blodprop i hjertet, hjertesvigt eller revaskularisering ved ballonudvidelse eller bypassoperation. I hvert fald ikke, hvis man alene vælger stedet ud fra den effekt på helbred og livskvalitet, som rehabiliteringen har.

Det viser en meta-analyse af i alt 17 randomiserede kontrollerede studier, som sammenligner effekten af central og hjemmebaseret rehabilitering under guidning af fagfolk målt på dødelighed, livskvalitet og påvirkelige risikofaktorer for hjertesygdom som f.eks. kolesterol og blodtryk i op til 12 måneder.

Der er heller ikke nogen forskel, når man ser på de økonomiske udgifter til den i alle tilfælde evidensbaserede rehabilitering.

Lad den enkelte selv vælge
Studiet ’Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation: a bridged Cochrane systematic review and meta-analysis’ er offentliggjort i the Cochrane Database of Systematic Reviews, som er den førende internationale database for systematiske reviews inden for sundhed.

Forfatterne konkluderer, at resultatet understøtter den igangværende udvikling inden for rehabilitering i retning af mere hjemmebaseret rehabilitering under guidning af fagfolk, når det passer patienterne bedst.

Analysen konkluderer, at det bør være op til den individuelle patient at vælge om genoptræningen finder sted i et mere traditionelt og superviseret center eller i et hjemmebaseret program.

Ifølge forfatterne er der dog brug for flere undersøgelser, før man kan afgøre, om der på lang sigt – efter mere end et år – er forskel på udbyttet af rehabiliteringen og på de økonomiske omkostninger.

Behov for mere hjemmerehabilitering
– Flere hjemmebaserede tilbud om rehabilitering vil formentlig øge deltagelsen i Danmark, hvor det blandt andet er veldokumenteret, at folk med fuldtidsarbejde, socialt udsatte og folk med lang transport i begrænset omfang deltager i rehabiliteringen, siger Lars Tang, fysioterapeut, ph.d. og postdoc ved Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Ifølge en spørgeundersøgelse fra 2015 er kun 60 procent af hjertepatienterne i Danmark blevet tilbudt fysisk træning, jf. ’Socialdifferentieret Hjerterehabilitering i praksis’, 2016. Samtidig er deltagelsesprocenten lav og meget forskellig fra sted til sted på mellem 15 og 73 procent, jf. ’Dokumentalistrapport’ fra Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase, 2015.

Blandt de faktiske deltagere gennemfører mellem 50 og 85 procent det fulde forløb.

– Analysen fra the Cochrane Database of Systematic Reviews dokumenterer, at vi i Danmark fortsat bør arbejde med at udvide tilbuddene om hjemmebaseret rehabilitering. Mange hjertepatienter er interesserede i hjemmetræning, fordi det passer ind i deres liv. De pakkeforløb, som vi kører i Danmark i kommunalt regi, foregår inden for almindelig åbningstid, og virkeligheden er, at patienterne sjældent kommer, hvis de har fuldtidsarbejde eller lang transport, siger Lars Tang.

Link til det systematiske review ‘Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation: abridged Cochrane systematic review and meta-analysis’

Link til ‘Socialdifferentieret Hjerterehabilitering i praksis’

Link til ‘Dokumentalistrapport’, Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase