GIV LIV

Kommunikation/oplysning

Illustrationer: Benedikte Cæcilie H. Hansen

 

 • Information og samtykke

  Som patient har du ret til at blive grundigt informeret om din sygdom og behandling

 • Journaloplysninger – Aktindsigt

  Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at se alt, hvad der er skrevet i din journal

 • Tavshedspligt

  Alle sundhedspersoner har tavshedspligt. En sundhedsperson må derfor som udgangspunkt ikke give oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger videre - uden patientens samtykke

 • Tolkebistand

  Sygehuset eller lægen stiller en tolk til rådighed, hvis det er nødvendigt i forbindelse med din undersøgelse eller behandling