Har du ret til hjemmehjælp i din egen kommune, kan du få hjemmehjælp, når du er på midlertidigt ophold i en anden kommune end den, du bor i til daglig. Fx når du er i sommerhus, besøger familien eller er på højskole. Du kan få hjemmehjælpen med dig, uanset om du får personlig eller praktisk hjælp. Det gælder også, hvis du bor i plejebolig.

Du får hjælp ud fra feriekommunens serviceniveau. Vær derfor opmærksom på, at hjælpen kan være en anden end i den i kommune, du bor i.

 

Hjemmehjælp i udlandet

Du har mulighed for at få hjemmehjælp, når du er på ferie i et af de andre nordiske lande. Det er Finland, Island, Norge og Sverige. Her får du hjælp efter reglerne i det land, du holder ferie i.

Det er ikke muligt at få hjemmehjælp, når du er på ferie uden for Norden.