GIV LIV

Bliv samarbejdspartner

Proces for opstart af patientstøtteindsats på jeres Hjerteafdeling.

1.

Kontakt Hjerteforeningen og aftal et indledende møde.

Skriv til Projektleder Rikke Holm,

rholm@hjerteforeningen.dk.

2.

Indledende møde med Hjerteafdelingens ledelse (oversygeplejerske/ afdelingssygeplejersker ) og Hjerteforeningen.

3.

Møde med hjerteafdelingssygeplejerske og udvalgt kontaktperson i afdelingen og

Hjerteforeningen mhp at udarbejde samarbejdskontrakt og lave praktiske aftaler.

4.

Hjerteforeningens konsulent og en frivillig patientstøtte deltager i et personalemøde eller infomøde for personalet i afdelingen.

5.

Introduktion af de frivillige patientstøtter i afdelingen.

6.

Halvårlige statusmøder mellem hjerteafdelingen, sygeplejerske/ kontaktperson i afdelingen, Hjerteforeningens konsulent samt en frivillig patientstøtte tovholder.

Læs et udkast til en samarbejdsaftale mellem Hjerteforeningen og en hjerteafdeling her.

Hjerteforeningens ansvar

Rekrutterer kvalificeret frivillige, og afholder basis kursus for de frivillige patientstøtter.

 

Udarbejde et udkast til en samarbejdsaftale, der skal skrives under af Hjerteforening og Hjerteafdeling.

 

Lægge vagtplaner for de frivillige.

 

Afholde erfaringsudveksling for de frivillige.

 

Løbende sparring med de frivillige.

Hjerteafdelingens ansvar

Udpege en kontaktperson.

 

Tage stilling til samarbejdskontrakt.

 

Planlægge en dato for introduktion til afdelingen.

 

Udvælge kontaktperson i afdelingen.

 

Beslutte hvilke dage og tidsrum, der fungerer for patientstøtternes fysisk tilstedeværelse på afdelingen.

 

Intern information om indsatsen i afdelingen.

 

Motivation af personale i forhold til åbning for frivillighed.

 

Afholde et Introduktionskursus for de frivillige patientstøtter. Læs mere i samarbejdsaftalen her.