af Hjerteforeningen
d. 18. februar 2017

Hjerteforeningen afholdte den 9. februar 2017 et informationsmøde for forskere om den nye bevillingsstruktur som gælder for forskningsstøtten fra 2017.

Mødematerialet findes her.

Videooptagelsen af mødet findes her:

Hvert år støtter Hjerteforeningen hjerte-kar-forskningen med omkring 25 millioner kr.

Foreningens mål for forskningsstøtten er:

  • At støtte forskning med fokus på det patientnære i forebyggelse, forståelse, diagnose og behandling af hjerte-kar-sygdomme.
  • At støtte forskning af den højeste kvalitet.
  • At opdyrke fremtidens forskningstalenter.

Foreningen støtter forskning inden for alle hjerte-kar-sygdomme. Støttede forskningsområder er bl.a. grundforskning, eksperimentel forskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, forskning i primær og sekundær forebyggelse, sygepleje- og sundhedstjenesteforskning og adfærds- og kommunikationsforskning.

Der kan søges støtte til forskningsprojekter og til kongresrejser. Desuden uddeles der støtte til faglige og videnskabelige selskaber. Der gives kun støtte til forskning og aktiviteter inden for hjerte-kar-området.

Kun medlemmer af Hjerteforeningen kan søge støtte. Du kan blive medlem her.

Vedrørende ansøgninger om støtte fra Børnehjertefondens forskningspulje finder du informationer på Børnehjertefondens hjemmeside.

Hjerteforeningens støtte kan søges til:

Forskningsstipendier og -projekter
Nationalt forskningsprojekt inden for hjerte-kar-rehabilitering

 

Nationalt forskningsprojekt inden for det præhospitale område eller i hjertestop
Kongresrejselegater
Faglige og videnskabelige selskaber

Børnehjertefonden uddeler i 2017, ud over den sædvanlige forskningsstøtte til hjertebørns området, ekstraordinær støtte til:

Nationalt forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom