Hjerteforeningen afholdte den 9. februar 2017 et informationsmøde for forskere om den nye bevillingsstruktur som gælder for forskningsstøtten fra 2017.

Mødematerialet findes her.

Videooptagelsen af mødet findes her:

Hvert år støtter Hjerteforeningen hjerte-kar-forskningen med omkring 25 millioner kr.

Foreningens mål for forskningsstøtten er:

  • At støtte forskning med fokus på det patientnære i forebyggelse, forståelse, diagnose og behandling af hjerte-kar-sygdomme.
  • At støtte forskning af den højeste kvalitet.
  • At opdyrke fremtidens forskningstalenter.

Foreningen støtter forskning inden for alle hjerte-kar-sygdomme. Støttede forskningsområder er bl.a. grundforskning, eksperimentel forskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, forskning i primær og sekundær forebyggelse, sygepleje- og sundhedstjenesteforskning og adfærds- og kommunikationsforskning.

Der kan søges støtte til forskningsprojekter og til kongresrejser. Desuden uddeles der støtte til faglige og videnskabelige selskaber. Der gives kun støtte til forskning og aktiviteter inden for hjerte-kar-området.

Kun medlemmer af Hjerteforeningen kan søge støtte. Du kan blive medlem her.

Vedrørende ansøgninger om støtte fra Børnehjertefondens forskningspulje finder du informationer på Børnehjertefondens hjemmeside.

Hjerteforeningens støtte kan søges til:

Forskningsstipendier og -projekter

 

Nationalt forskningsprojekt inden for hjerte-kar-rehabilitering

 

Nationalt forskningsprojekt inden for det præhospitale område eller i hjertestop
Kongresrejselegater
Faglige og videnskabelige selskaber

Børnehjertefonden uddeler i 2017, ud over den sædvanlige forskningsstøtte til hjertebørns området, ekstraordinær støtte til:

Nationalt forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom