MANTRA-PAF studiet – forkammerflimren (atrieflimren).  Projektet er støttet med kr. 2,5 millioner

1% eller ca. 50.000 danskere lider af atrieflimren (forkammerflimren) i anfaldsvis eller permanent form.  Hyppigheden er stigende bedømt på såvel amerikanske tal som på data fra Østerbroundersøgelserne.  Ca. 10% af det årlige kardiologiske sengedagsforbrug skyldes atrieflimren som primær aktionsdiagnose.

Medicinsk fastholdelse af normal hjerterytme hos patienter med atrieflimrensygdom er højst moderat effektivt og med risiko for betydelige (inklusive dødelige) bivirkninger.  En del patienter kan behandles tilfredsstillende med hjertefrekvensregulation og antikoagulation (blodfortyndende behandling), men mange patienter har trods forsøg på optimal medicinsk behandling betydelige symptomer med begrænsning i daglige funktioner og nedsat livskvalitet. 
Data fra det store amerikanske AFFIRM studie (frekvenskontrol dvs. rytmekontrol hos patienter med anfaldsvis eller vedvarende atrieflimren) tyder på, at rytmekontrol (omslag til og vedligeholdelse i normal sinusrytme) er en fordel for patienterne, hvis behandlingen ikke er omfattet af de potentielt alvorlige bivirkninger, som de kendte anti-arytmika besidder. 

Aktuelle studie vil i et prospektivt, randomiseret design undersøge medicinsk anti-arytmisk behandlingsstrategi med kateterbaseret radiofrekvensenergi-behandlingsstrategi hos 300 patienter, der befinder sig i relativt tidligt stadie af deres atrieflimren naturhistorie, nemlig hvor man første gang overvejer en egentlig medicinsk anti-arytmisk behandling (med mindst 2 atrieflimrenanfald indenfor de sidste 6 måneder). 
Primært endepunkt for undersøgelsen er atrieflimrenbyrde (symptomatisk og asymptomatisk) bedømt ved gentagne 7-dages Holtermonitoreringer (ekg) over en opfølgningsperiode på 2 år.  Af sekundære endepunkter kan specielt nævnes livskvalitet og sundhedsøkonomiske konsekvenser. 

Projektet vil blive udført i et multicentersamarbejde mellem afdelinger fra Danmark, Sverige, Finland og Tyskland med en betydelig erfaring indenfor såvel medicinsk som kateterbaseret behandling af atrieflimren.
Patientrandomisering planlægges til at starte maj 2005 og være afsluttet efter 18 måneder. 

Hovedresultater af studiet opgøres efter 24 måneders follow-up (ca. januar 2009).  Projektet er imidlertid blevet forsinket og der vil ikke være resultater af studiet før tidligst marts 2011.