Projektets originale titel – Perceived sexual difficulties in patients with heart disease

Baggrund
Sex og samliv er en vigtig del af livet for mange voksne mennesker, og sygdomme, der forhindrer det sexliv man ønsker, kan nedsætte livskvaliteten. Man antager at mange hjertepatienter oplever en begrænsning af sexlivet som følge af deres sygdom. Dette er tidligere vist i flere mindre udenlandske undersøgelser.
Problemerne kan både være fysiske begrænsninger som manglende rejsning hos mænd og nedsat evne til at blive fugtig hos kvinder. Men problemerne kan også være mere skjulte. Mange hjertepatienter beskriver nedsat lyst til sex eller en decideret angst for at belaste hjertet under samleje.

Der er bred faglig enighed om at disse problemer bør tages op og håndteres individuelt som en del af rehabiliteringsforløbet efter nyopdaget hjertesygdom. Men selvom læger og sygeplejersker er bevidste om, at sex og samliv er et vigtigt element i rehabiliteringen, så er det uvist om patienterne i tilstrækkelig grad modtager den rådgivning og information de har brug for.

Formål
Dette projekt vil undersøge i hvilket omfang danske patienter med forskellige typer af hjertesygdom har seksuelle problemer, og om sundhedspersonalet tilbyder tilstrækkelig information og rådgivning omkring seksuelle problemer i efterforløbet af en hjertesygdom. Dette undersøges gennem svar fra patienter indhentet gennem spørgeskemaundersøgelsen ”Livet med en hjertesygdom”, der blev lavet i oktober 2014 i samarbejde mellem Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed.

Betydning
Resultaterne fra undersøgelsen vil kunne hjælpe læger, sygeplejerske og kommunale rehabiliteringscentre med at identificere hvilke hjertesygdomme, der oftest udløser seksuelle problemer for både mænd og kvinder. Samtidig kan resultaterne bidrage til at imødekomme et behov for starte en samtale om sex og samliv mellem patienter og læger. Dette vil således være til gavn for hjertepatienter som er forhindret i at leve det sexliv de ønsker.

Ny viden 
Dette er det første studie til at undersøge en stor dansk befolkning af både mænd og kvinder, hvor man ikke kun ser på en enkelt hjertesygdom, men sammenligner flere forskellige diagnoser. Hermed bliver studiet også det første af sin slags til at beskrive seksuelle problemer hos patienter med forkammerflimmer eller efter hjerteklapoperation. Dette kan potentielt bane vej for videre undersøgelser i fremtiden.

Størrelsen af undersøgelsen giver også mulighed for en mere præcis vurdering af hjertepatienters seksuelle problemer. Tidligere mindre undersøgelser har anvendt flere forskellige metoder til at måle seksuelle problemer, og dette har gjort det svært at sammenligne deres resultater. Ved at anvende svar fra samme store spørgeskemaundersøgelse muliggøres en samlet vurdering af problemernes omfang.

Vejledning og information om sex og samliv anbefales som del af rehabiliteringsforløbet efter nyopstået hjertesygdom, men det vides endnu ikke i hvor højt omfang dette udøves af sundhedspersonale i Danmark. Dette aspekt vil ligeledes blive belyst af denne undersøgelse. En uoverensstemmelse mellem størrelsen af seksuelle problemer og omfanget af information og vejledning, vil således kunne udpeges og danne grundlag for tilrettelægningen af videre tiltag.

Projektet forventes at være færdigt: 2015-10-31