Andelen af unge som ryger dagligt er stigende i øjeblikket. Den seneste undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse viser, at andelen af unge der ryger er steget blandt de 16-25 årige fra 18 % til 22 % fra 2015 til 2016.

Det er derfor afgørende, at forældre og samfundet generelt tager ansvar og stilling til de unges rygning. Forskning viser at det har afgørende betydning hvordan man som forælder agerer. At sætte grænser for om ens børn må ryge og om de må ryge i hjemmet, har stor betydning for om de begynder at ryge. Så aftal med dit barn, at det ikke skal ryge.

Også omgivelserne har betydning for, hvor meget børn og unge ryger. Hjerteforeningen arbejder på at udbrede Røgfri skoletid på erhvervsskoler. Både forældre og de unge kan være med til at forebygge rygning ved at gå til ledelsen af den lokale erhvervsskole og opfordre til indførelse af Røgfri skoletid, således at rygning ikke forbliver normen. Læs mere om Hjerteforeningens arbejde med at fremme sundhed for unge på erhvervskoler.

Hjerteforeningen arbejder også for, at den kultur som unge møder når de kommer ud på arbejdsmarkedet understøtter, at de fortsætter med at være røgfri. Det gør vi ved at hjælpe med at udbrede Røgfri arbejdstid, hvilket betyder at, at man som medarbejder ikke må ryge i arbejdstiden. Læs mere om vores arbejde med Røgfri arbejdstid.