GIV LIV

Ny guide til screening for angst og depression

Hver anden fagperson på rehabiliteringsenheder ønsker bedre screeningsprocedure for angst og depression.
Nu kommer værktøjet.

 

Hjertepatienter har generelt en øget risiko for udvikling af angst og depression. Forekomsten af depression er mere end tre gange så høj hos patienter med iskæmisk hjertesygdom som i den raske befolkning.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler screening af hjertepatienter i fase II rehabiliteringsforløb på hospital eller i kommunale enheder. Mange rehabiliteringsenheder er godt i gang med systematisk screening, mens andre stadig er i starthullerne. I en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse fra 2015 angav knapt 50 procent af de adspurgte, at der var behov for forbedring af deres screeningsprocedure og et behov for at få mere viden om bla. screeningsredskabet og hensigtsmæssige arbejdsgange.

 

Hjerteforeningen lancerer derfor nu – i samarbejde med REHPA og Professionshøjskolen Metropol – en screeningsguide, der specifikt er målrettet personale, som arbejder med rehabilitering og opfølgning af hjertepatienter på hospitaler og i kommuner. Guiden er et praktisk redskab og et letlæseligt inspirationsmateriale til at implementere eller optimere systematisk screening.

 

Du kan frit downloade guiden samt den baggrundsrapport, som guiden bygger på.

 

I videoerne deler fagfolk, som i det daglige arbejder med screening af hjertepatienter på hospital og i kommune, ud af deres erfaringer. Derudover kan du høre mere om screeningsredskabet HADS og hvordan registreringer i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase bidrager til systematisk screening af hjertepatienter

 

Udarbejdelsen af screeningsguide og baggrundsrapport er delvist finansieret med støtte fra Helsefonden, Karl Peder Christensen og Lilly Edeling Christensens Fond samt Lund Fonden og er restfinansieret af Professionshøjskolen Metropol, REHPA og Hjerteforeningen.

 

Screeningsguide og baggrundsrapport

 

Screeningsguide til hospital og kommune
Et praktisk værktøj med bla. en tjekliste over spørgsmål man bør forholde sig til, når man vil implementere systematisk screening; spørgsmål og svar om HADS-skemaet og tolkning af scores; om personalets typiske barrierer for screening og om screening af patienter med komplekse behov m.m.
Baggrundsrapporten bag screeningsguiden
En letlæselig rapport om evidens og nationale retningslinjer for screening for angst og depression; om en landsdækkende kortlægning af screeningsindsatsen på hospital og i kommune; om forskellige måder at screene på og om screeningssamtalen m.m.

 

 

Film om screening for angst og depression

 

 

Sådan screener Sundhedscenter Viborg hjertepatienterne

Fysioterapeut Klaus Ostenfeld Rasmussen fortæller om screeningsproceduren i Viborg Kommune; om fordelen ved at patienten udfylder HADS-skemaet hjemme; om patientens oplevelse af at blive screenet; om organisering af screeningen, når man er et lille team m.m.

 

Sådan screener Roskilde Sygehus hjertepatienterne

Sygeplejerske Lotte Helmark fortæller om fordelene ved at bruge HADS-skemaet; om de handlinger de enkelte HADS-scores udløser; om erfaringerne med at implementere systematisk screening fra bunden af; om vigtigheden af at monitorere screeningsindsatsen m.m.

Screeningsdata i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

Prof. og overlæge Ann-Dorthe Zwisler er formand for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase og fortæller om hvordan registreringer i databasen bidrager til systematik i screeningsindsatsen; om hvad data kan bruges til i de enkelte afdelinger m.m.

 

HADS og screeningssamtale

Psykolog Stephan L. Jørgensen har i mere end 12 år hjulpet patienter med angst og depression og fortæller om de typiske symptomer på angst og depression; om HADS skemaet; om 7 punkter, der giver struktur i en screeningssamtale for både sundhedspersonale og patienten m.m