GIV LIV

Sådan deltager du

Har du hjertesvigt og ønsker at høre mere om mulighederne for at deltage?

Hvad er DANHEART?

I 2018 bliver de første patienter koblet på Hjerteforeningens til dato størst støttede forskningsprojekt, hvor 1500 mænd og kvinder skal afprøve to typer medicin mod hjertesvigt. Håbet er, at behandlingen vil give tusindvis af danskere et bedre og længere liv 

Hjertesvigt – årsager og symptomer

Hjertesvigt skyldes ofte en svækket eller ødelagt hjertemuskel ofte som følge af forskellige hjertekarsygdomme, fx efter blodprop i hjertet.

Behandling af hjertesvigt

Den medicinske behandling mod hjertesvigt dæmper kroppens uhensigtsmæssige reaktion og aflaster hjertet.

DANHEART er nu i gang

Hjerteforeningen støtter et landsdækkende 5-årigt forskningsprojekt, som sigter mod at forbedre overlevelsen og give færre indlæggelser hos hjertesvigtpatienter.

To deltageres historie

For Vagn Jessen herskede der ingen tvivl om, hvorvidt han skulle deltage i Hjerteforeningens til dato største forskningsprojekt eller ej.

Hvem står bag?

Dansk Cardiologisk Selskab og Aarhus Universitetshospital har med økonomisk støtte fra Hjerteforeningen taget initiativ til DANHEART studiet.