GIV LIV

Nationalt forskningsprojekt for patienter med hjertesvigt

I 2018 bliver de første patienter koblet på Hjerteforeningens til dato størst støttede forskningsprojekt, hvor 1500 mænd og kvinder skal afprøve to typer medicin mod hjertesvigt. Håbet er, at behandlingen vil give tusindvis af danskere et bedre og længere liv 

Håber på at kunne hjælpe andre

For Vagn Jessen herskede der ingen tvivl om, hvorvidt han skulle deltage i Hjerteforeningens til dato største forskningsprojekt eller ej.

Pustede som en hvalros

Et bedre og måske længere liv. Det håber Inge Farsø Jensen, at forskningsprojektet kan give hende og andre med hjertesvigt.

DANHEART er nu i gang

Hjerteforeningen støtter et landsdækkende 5-årigt forskningsprojekt, som sigter mod at forbedre overlevelsen og give færre indlæggelser hos hjertesvigtpatienter.

Behandling af hjertesvigt

Den medicinske behandling mod hjertesvigt dæmper kroppens uhensigtsmæssige reaktion og aflaster hjertet.

Hjertesvigt – årsager og symptomer

Hjertesvigt skyldes ofte en svækket eller ødelagt hjertemuskel ofte som følge af forskellige hjertekarsygdomme, fx efter blodprop i hjertet.

Hvem står bag?

Dansk Cardiologisk Selskab og Aarhus Universitetshospital har med økonomisk støtte fra Hjerteforeningen taget initiativ til DANHEART studiet.