Skolen har pligt til at tilbyde jeres barn hjemmeundervisning, hvis det har meget fravær på grund af hjertelidelsen. Det gælder både, hvis barnet har fravær på flere end 15 sammenhængende dage, og hvis fraværet er spredt ud på mindst 15 dage i løbet af et kvartal. Når et barn i skolealderen er indlagt på hospital, har det også krav på at modtage undervisning.

I denne video fortæller socialrådgiver Lene Nielsen fra Hjerteforeningen, hvilke muligheder I har for at sikre, at jeres barn modtager sygeundervisning, når barnet er parat til det.

 

 

Her kan du få inspiration til indholdet i et brev til skolelederen

 

Læs om reglerne for sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler her

 

Læs om muligheder for rådgivning, vejledning, støtte og kompensation, når I har et hjertebarn i Hjerteforeningens publikation ”Ret, pligt og muligheder. Guide til forældre med hjertebørn”

 

Husk, at forældre kan tage en gratis bisidder med til møder hos kommunen, i daginstitutionen, i skolen eller på hospitalet. En bisidder kan støtte jer i at få sagt og spurgt ind til de vigtige ting og være ekstra ører under mødet.

Læs her, hvordan I kan få en frivillig bisidder med fra Hjerteforeningen