af Hjerteforeningen
d. 21. december 2017

Brugerinddragelse i sundhedsforskning betyder, at forskningen udføres i samarbejde med eller af repræsentanter for patienter, pårørende eller befolkningen.

Brugerinddragelse i forskning er ét af bedømmelseskriterierne for alle ansøgninger om støtte til forskning fra Hjerteforeningen. Hjerteforeningen har desuden afsat strategiske midler til forskning i brugerinddragelse i hjerte-kar-forskning, for at øge den nuværende viden på området.

Brugerinddragelse som bedømmelseskriterie

I ansøgninger om støtte fra Hjerteforeningen skal du tage stilling til brugerinddragelse i forskning. Det betyder, at der enten skal foreligge en plan for brugerinddragelse i det konkrete forskningsprojekt eller overvejelser om, hvorfor brugerinddragelse ikke er en mulighed eller ikke er relevant i det pågældende projekt.

Ansøgninger som ikke opfylder dette krav vil ikke blive behandlet.

Brugerinddragelse i forskning kan medføre udgifter. Der kan i ansøgninger om projektbevillinger søges om støtte til udgifter ved brugerinddragelse i forskningsprojektet.

Hvorfor brugerinddragelse?

Formålet med brugerinddragelse i sundhedsforskning er bl.a. at skabe merværdi i form af øget relevans, forskningskvalitet og samfundsmæssig effekt af forskningen. Brugerinddragelse kan fx øge forskningens relevans ved at bidrage med nye forskningsspørgsmål. Inddragelse af brugere kan også dreje forskningens fokus mod de problemer, brugerne oplever som vigtige og derved skabe større potentiale for værdifulde resultater.

Praktiske anbefalinger

ViBIS (Videnscenter for Brugerinddragelse) har udarbejdet en række overordnede anbefalinger om, hvordan man kan inddrage patienter og pårørende på en god måde i forskningsarbejdet. Læs ViBIS anbefalinger

Den offentlige engelske organisation, Involve, har udarbejdet en række mere detaljerede anbefalinger rettet til forskere, om hvordan forskere kan inddrage brugere i forskningen, og hvad der er vigtigt at overveje for at opnå den ønskede merværdi af brugerinddragelsen. Involve har til formål at understøtte aktiv brugerinddragelse i sundhedsforskning i England og har arbejdet med brugerinddragelse i forskning siden 1996. Læs Involve’s anbefalinger

I hvilke forskningsprojekter er brugerinddragelse relevant?

Brugere kan inddrages i alle typer af forskning. Nogle typer af forskning er mere oplagte at inddrage brugere i end andre. Forskningsprojekter, der undersøger forskningsspørgsmål, som er relateret til mennesker, er især relevante for brugerinddragelse. Det kan fx være forskning, der omhandler personers sundhedsadfærd, diagnostisk udredning, behandling af sygdom og livet med en sygdom herunder sekundær forebyggelse. Brugere inddrages ofte i arbejdet med randomiserede studier (RCT), cohortestudier, tværsnitsstudier og kvalitative studier.