I 2023 støtter Hjerteforeningen forskning inden for fem temaer. Børnehjertefonden støtter som tidligere forskning inden for medfødt hjertesygdom.

Al støtte vil blive uddelt som projektbevillinger. Læs mere om projektbevillinger her.

 

SÅDAN SØGER DU

Støtte fra Hjerteforeningen

For at komme i betragtning til at søge støtte inden for ét af Hjerteforeningens fem forskningstemaer skal du først indsende en projektidé. Efterfølgende bliver udvalgte ansøgere inviteret til at indsende en fuld ansøgning.

Frist for at indsende en projektidé er den 15. november 2022 kl. 14. Vær opmærksom på, at der først åbnes for indsendelse af projektidéer den 12. oktober 2022.

Læs mere om ansøgningsprocessen her.

Støtte fra Børnehjertefonden

Børnehjertefonden støtter al forskning inden for medfødt hjertesygdom, og der skal således hverken indsendes en projektidé eller foreligge en invitation til en ansøgning, for at kunne søge om støtte.

For at komme i betragtning til støtte skal du søge om minimum 500.000 kr. Fristen for ansøgninger bliver den 1. marts 2023 kl. 14.

Læs mere om Børnehjertefondens forskningsstøtte her.

 

HJERTEFORENINGENS FEM FORSKNINGSTEMAER

Hjerteforeningen modtager projektidéer inden for fem forskningstemaer. For alle temaer gælder følgende krav for projektidéerne:

  • Forskningsprojektet er af høj international standard.
  • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af anerkendte forskere med dokumenteret track-record.
  • Forskningsprojektet bidrager med ny viden. Det skal klart fremgå af projektidéen hvordan projektet adskiller sig fra andre eksisterende projekter.
  • Der kan søges om 3-5 mio. kr. fra Hjerteforeningen. Du forventes at søge yderligere finansiering fra anden side på mindst 50% af beløbet søgt hos Hjerteforeningen. Det betyder at projektets samlede budget skal være større end midlerne søgt fra Hjerteforeningen og på minimum 4,5 mio. kr.

Derudover skal de specifikke krav og rammer som er beskrevet i de enkelte opslag for temaerne være opfyldt.

Hjerteforeningens forskningsadministration vurderer alle indkomne projektidéer ud fra ovennævnte krav samt rammerne og kravene nævnt i opslagene. Derudover vurderes idéerne ud fra følgende generelle kriterier:

  • Forskningsprojekter med størst forventet effekt for patienter, pårørende og/eller borgere, prioriteres. Den forventede effekt skal sandsynliggøres i projektidéen.
  • Forskningsprojekter hvor der efterfølgende er mulighed for implementering af resultaterne (fx projekter som kan føre til en ændring af klinisk- eller forebyggelses-praksis), prioriteres. Implementeringspotentialet skal tydeliggøres i projektidéen.

Hvis din projektidé bliver udvalgt, vil du modtage en invitation til at indsende en fuld ansøgning.

Nedenfor kan du læse opslagene for de fem forskningstemaer.

1. Bevægelse hos unge
2. Identifikation af højrisikoborgere med henblik på primær forebyggelse af hjerte-kar-sygdom
3. Klinisk forskning inden for akut opstået hjerte-kar-sygdom
4. Mental mistrivsel som følge af hjerte-kar-sygdom
5. Digitale løsninger til hjemme- og selvmonitorering af hjerte-kar-patienter

Ved spørgsmål om ovenstående kontakt da forskningskonsulent Loa Kalledsøe på lkalle@hjerteforeningen.dk.