Hjerteforeningen etablerer et nyt og bredt forskningsudvalg og opfordrer højt kvalificerede forskere inden for sundheds- og samfundsvidenskab til at søge om at blive medlem. 

Forskningsudvalgets opgave er at bedømme ansøgninger om Hjerteforeningens og Børnehjertefondens støtte til forskning i hjerte-kar-sygdom.  

Hjerteforeningen ønsker, at de nye medlemmer af forskningsudvalget er aktive og erfarne forskere. Ansøgerne skal have forskningskompetencer inden for ét eller flere af følgende områder: 

  • Forebyggelse og sundhedsfremme 
  • Klinisk kardiologi/ hjerte-kar-kirurgi 
  • Sygepleje 
  • Det primære sundhedsvæsen 
  • Rehabilitering 
  • Kvalitativ forskning i sundhed og sygdom 
  • Epidemiologi 

Sådan søger du 

Du søger ved at sende dit CV og din ansøgning til Hjerteforeningen på nedenstående link. I ansøgningsskemaet angiver du hvilket kompetenceområde dine kompetencer primært falder inden for. Det er dog muligt at du har kompetencer som strækker sig over flere kompetenceområder. De syv kompetenceområder som Hjerteforeningen efterlyser kompetencer inden for, uddybes nederst på denne side. 

I dit CV og/eller din ansøgning angiver du: 

  • Antallet af peer-reviewed publikationer som du er forfatter på samt en liste med dine vigtigste publikationer. 
  • De specifikke forskningsområder og -metoder du har kompetencer inden for fx primær forebyggelse af hjerte-kar-sygdom, almen praksis, sektorovergange, kvalitative forskningsmetoder osv.  
  • Din evt. erfaring med bedømmelse af forskningsansøgninger fra andre fonde, forskningsråd osv. 

Send en ansøgning

Ansøgningsfrist 

Mandag den 13. december 2021. 

Forskningsudvalgets arbejde 

Hjerteforeningen uddeler hvert år omkring 30 mio. kr. til forskning i hjerte-kar-sygdomme, deres årsager, forebyggelse og behandling. Hjerteforeningens bestyrelse fastlægger den årlige budgetramme for forskningsstøtten, som uddeles til ansøgere i fri konkurrence. 

Forskningsudvalgets otte medlemmer gennemgår én gang årligt indkomne ansøgninger og udvælger de projekter med den højeste forskningskvalitet, som bliver indstillet til støtte fra Hjerteforeningen og Børnehjertefonden. Ansøgningerne bliver forinden vurderet ved internationale bedømmere og disse vurderinger indgår i den endelige bedømmelse som foretages af forskningsudvalget. Hvert medlem af forskningsudvalget vurderer 30-40 ansøgninger og deltager i det årlige 2-dages uddelingsmøde (det næste uddelingsmøde finder sted den 31.maj-1. juni 2022 og arbejdet med at vurdere ansøgningerne vil ligge i maj 2022). 

Læs mere om forskningsudvalgets arbejde og udvalgets forretningsorden.

Forskningsudvalgets kompetencer 

Nedenfor beskrives kompetencerne som ønskes repræsenteret i forskningsudvalget. Medlemmer kan have forskningskompetencer inden for ét eller flere af nedenstående syv kompetenceområder: 

Forebyggelse og sundhedsfremme
Klinisk kardiologi/ hjerte-kar-kirurgi
Sygepleje
Det primære sundhedsvæsen
Rehabilitering
Kvalitativ forskning i sundhed og sygdom
Epidemiologi

Yderligere oplysninger 

Spørgsmål kan rettes til senior forskningskonsulent Soetkin Versteyhe,
tlf. 51 72 83 49, e-mail [email protected]