I 2022 støtter Hjerteforeningen forskning inden for fem temaer. Børnehjertefonden støtter som tidligere forskning inden for medfødt hjertesygdom. Al støtte vil blive uddelt som projektbevillinger. Læs mere om projektbevillinger her.

SÅDAN SØGER DU

Støtte fra Hjerteforeningen

For at komme i betragtning til at søge støtte inden for ét af Hjerteforeningens fem forskningstemaer skal du først indsende en projektidé. Efterfølgende bliver udvalgte ansøgere inviteret til at indsende en fyldestgørende ansøgning.

Frist for at indsende en projektidé er den 17. november 2021 kl. 14.

Læs mere om ansøgningsprocessen her.

Støtte fra Børnehjertefonden

Børnehjertefonden støtter al forskning inden for medfødt hjertesygdom, og der skal således hverken indsendes en projektidé eller forlægge en invitation til en ansøgning, for at kunne søge om støtte.

Støtten i 2022 vil blive uddelt i form af 1 mio. kr. til ét projekt. Fristen for ansøgninger bliver den 1. marts 2022 kl. 14.

Læs mere om Børnehjertefondens forskningsstøtte her.

HJERTEFORENINGENS FEM FORSKNINGSTEMAER

Hjerteforeningen modtager projektidéer inden for nedenstående fem temaer. For alle temaer gælder følgende rammer for projektidéerne:

  • Forskningsprojektet er af høj international standard.
  • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af anerkendte forskere med dokumenteret track-record.
  • Der kan søges om 3-5 mio. kr. fra Hjerteforeningen. Ansøger forventes at søge yderligere finansiering fra anden side og projektet skal derfor have et samlet budget som er større end midlerne søgt af Hjerteforeningen.
1. Bevægelse hos unge
2. Identifikation af højrisikoborgere med henblik på forebyggende interventioner
3. Psykiske følger af hjerte-kar-sygdom som angst og depression
4. Digitale løsninger til hjemme- og selvmonitorering af hjerte-kar-patienter
5. Klinisk forskning inden for akut opstået hjerte-kar-sygdom

Ved spørgsmål om ovenstående kontakt da senior forskningskonsulent Soetkin Versteyhe på [email protected] eller tlf. 51 72 83 49.