Når du støtter Hjerteforeningen, kan du få skattefradrag fra første krone. Bemærk dog at varekøb, lotterisedler, julekort og kontingent ikke giver skattefradrag.

I 2018 kan du trække bidrag til Hjerteforeningen fra i SKAT for beløb op til 15.900 kr. (2017 15.600 kr.)

Giver du et bidrag til forskning finansieret af Hjerteforeningen, er der ingen maksimum-grænse, og du har fuldt fradrag uanset beløbets størrelse jf. Ligningslovens §8 stk. H. Du skal dog kontakte os for at tilkendegive, at du ønsker, at din donation skal være en forskningsgave, så vi kan indberette den således til SKAT.

Bidraget kan trækkes fra i din skattepligtige indkomst, som udgøres af både din personlige indkomst og din kapitalindkomst.

Du skal oplyse dit CPR-nummer, hvis du vil have glæde af dit skattefradrag. Så sørger vi for, at din donation automatisk bliver indberettet til SKAT ved årets afslutning.

Oplys Hjerteforeningen dit CPR-nummer her