Forskningsgaver er fuldt fradragsberettigede
Når du støtter Hjerteforeningen med et bidrag til forskning finansieret af Hjerteforeningen, har du fuld fradragsret uanset beløbets størrelse. Fradragsretten er ikke begrænset af et minimums- eller et maksimumsbeløb. Jfr. ligningslovens §8H.

Andre gaver giver fradrag op til 17.700 kr.
Andre gaver end forskningsgaver er i 2024 fradragsberettigede op til 18.300 kr. pr. år. Jfr. Ligningsloven § 8 A.

Indberetning til SKAT
Vi indberetter indbetalte gavebeløb til SKAT på virksomhedens CVR-nr. Indberetning er en betingelse for fradrag efter ovenstående to regler.

Erhvervspartnerskab, sponsorater og øvrige bidrag fra virksomheder 
Når der i forbindelse med et sponsorat indgår et element af reklameydelse, har virksomheden som hovedregel fradrag for beløbet som driftsudgift.
Det er op til virksomheden at bedømme, evt. efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (fx reklameudgift). Jfr.statsskattelovens § 6.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os