Hjerteforeningens hovedvedtægter og vedtægter for lokalforeninger og klubber kan findes her:

Hovedvedtægter med bilag – godkendt 28 maj 2016

Vedtægter for Hjerteforeningens lokalforeninger og klubber