Forside > Om os > Foreningen > Økonomi

Økonomi

Her kan du læse om vores økonomi, herunder rapporter og indsamlingsresultater.

Retningslinjer for samarbejdet med erhvervslivet

Hjerteforeningen er som privat sygdomsbekæmpende organisation afhængig af indsamlede midler i form af kontingenter, gaver og arv, men også fra samarbejde med virksomheder og fonde.

Formålet med disse retningslinjer er at sikre rammen for samspillet med erhvervslivet, så det foregår åbent og troværdigt og så Hjerteforeningen bevarer sin uafhængighed.

Retningslinjerne gælder også for Hjerteforeningens lokalforeninger og klubber.

 

Gaver og bidrag uden tilknyttede betingelser

Hjerteforeningen kan modtage kontante pengebeløb eller varer og tjenesteydelser. Donationer gives uden begrænsninger eller i forventning om, at giveren kun i ringe grad synliggøres eller har gavn af donationen.

 

Samarbejde/sponsorat

Hjerteforeningen kan indgå et samarbejde/sponsorat med en virksomhed. Et samarbejde/sponsorat er en formaliseret skriftlig aftale, hvor begge parter forpligter sig i et gensidigt fordelagtigt samarbejde. Det er afgørende, at aftalen indebærer en væsentlig økonomisk fordel for Hjerteforeningen. Den økonomiske fordel kan omfatte kontante beløb såvel som naturalier, rabataftaler og medieeksponering.

Hjerteforeningen vælger samarbejdspartnere ud fra en samlet vurdering af, om virksomheden kan bidrage til at understøtte Hjerteforeningens mission, formål og omdømme.

Hjerteforeningen arbejder kun sammen med virksomheder, der overholder national lovgivning og internationale konventioner om menneskerettigheder, arbejdstageres rettigheder, miljø og børnearbejde m.v.

Hjerteforeningen skal i ethvert samarbejde fastholde sin uafhængighed og beslutningskompetence. Det betyder bl.a., at Hjerteforeningen i sit virke er helt uafhængig af samarbejdspartneres kommercielle interesser og synspunkter. Hjerteforeningen skal bevare fuld kontrol over indholdet i begivenheder, kampagner og tryksager mv.

 

Tilknytning

Hjerteforeningens formænd og bestyrelsesmedlemmer kan ikke have fast tilknytning til medicinalvirksomheder. Ved fast tilknytning forstås f.eks. medlem af advisory boards eller lignende hverv med fast aflønning. Enkeltstående foredragshonorering, mødeplanlægning eller mødeledelse samt investigator (forsker) i sponsorerede studier regnes ikke for fast tilknytning.

 

Åbenhed

Hjerteforeningen oplyser på sin hjemmeside, hvilke virksomheder foreningen samarbejder med.

 

Særligt vedrørende tobaks-, medico-, medicinal- og fødevareindustrien

Tobaksindustrien
Hjerteforeningen samarbejder ikke med eller indgår i dialog med tobaksindustrien eller organisationer, der fremstiller eller har til hovedformål at fremme handel med tobaksvarer.  Hjerteforeningen modtager heller ikke økonomisk støtte fra tobaksindustrien.

Medicinalindustrien
Hjerteforeningen samarbejder ikke med virksomheder inden for medicinalindustrien, men kan indgå i dialog med virksomhederne. Hjerteforeningen kan modtage gaver og bidrag fra virksomheder inden for medicinalindustrien, så længe der ikke er tilknyttet modydelser/betingelser.

Medicoindustrien
Hjerteforeningen samarbejder i udgangspunktet ikke med virksomheder inden for medicoindustrien. Et samarbejde kan dog indgås, hvis det i særlig grad bidrager til at understøtte Hjerteforeningens mission, formål og omdømme. Hjerteforeningen kan endvidere indgå i dialog med virksomheder inden for medicoindustrien. Hjerteforeningen kan modtage gaver og bidrag fra medicoindustrien, så længe der ikke er tilknyttet modydelser/betingelser.

Medico-samarbejdsaftaler

Netcompany-samarbejdsaftaler

Fødevareindustrien
Hjerteforeningen kan indgå samarbejde om konkrete produkter med virksomheder inden for fødevareindustrien, når det understøtter Hjerteforeningens mission, formål og omdømme. Hjerteforeningen kan endvidere indgå i dialog med virksomheder inden for fødevareindustrien. Hjerteforeningen kan modtage gaver og bidrag fra fødevareindustrien, så længe der ikke er tilknyttet modydelser/betingelser.

 

Særligt vedrørende fonde

Hjerteforeningen kan indgå samarbejder med og modtage midler fra fonde.

 

April 2018

Årsrapport 2019

Årsrapport 2020

Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2022

Årsregnskab 2023

Børnehjertefondens Årsregnskab 2023

Indsamlingsregnskab 2019

Indsamlingsregnskab 2020

Indsamlingsregnskab 2021

Indsamlingsregnskab 2022

Landsindsamlingsregnskab 2019

Landsindsamlingsregnskab 2020

Landsindsamlingsregnskab 2021

Landsindsamlingsregnskab 2022

Julekalender regnskab 2019

Julekalender regnskab 2020

Julekalender regnskab 2021

Julekalender regnskab 2022

Hjertegalla regnskab 2019

Hjertegalla regnskab 2020

Hjertegalla regnskab 2021

Hjertegalla regnskab 2022