GIV LIV
Filtrer

A

 • Afbrudt hovedpulsårebue 

  En afbrudt hovedpulsårebue (aortabue) kræver hurtig behandling for at redde barnets liv.

  Ved en afbrudt hovedpulsårebue er blodets kredsløb afhængig af fosterblodåren. Det er vigtigt at holde denne åben efter fødslen for at undgå en livstruende tilstand. Med den rette behandling er der gode udsigter til, at barnet kan leve et normalt liv.

  Læs mere
 • Atrie-septum-defekt (primum-ASD)

  Atrieseptumdefekt af primumtype (primum-ASD) er et hul i den nederste del af skillevæggen mellem forkamrene.

  Foruden hullet i skillevæggen er de to hjerteklapper mellem forkamrene og hjertekamrene omdannet til én stor klap. Denne klap er misdannet og utæt. Der er gode muligheder for behandling, for at sikre, at barnet bliver raskt og kan leve et normalt liv.

  Læs mere
 • Atrieseptumdefekt (ASD) af secundumtype 

  Atrieseptumdefekt (hul i skillevæggen mellem forkamrene) forkortes ASD, og er den næst mest almindelige hjertefejl.

  ASD kan sidde forskellige steder i hjertet. Sidder hullet midt i skillevæggen, kaldes det ASD af secundumtype. Sygdommen giver ofte ingen symptomer hos børn, hvorfor den ofte først opdages i en senere alder. Bliver hullet lukket i barnedommen, bliver barnet helt raskt.

  Læs mere
 • Atrioventrikulær septumdefekt (AVSD)

  Atrioventrikulær septumdefekt (AVSD) er et hul i skillevæggen mellem forkamrene og hjertekamrene.

  Foruden et hul i skillevæggen er de to hjerteklapper mellem kamrene omdannet til én stor klap, som er misdannet og utæt. Der kan tilmed optræde en række misdannelser i hjertet og de tilløbende og fraløbende blodårer såsom ubalanceret AVSD, Steno-Fallots tetralogi, DORV og transposition af de store kar. Der er gode muligheder for behandling.

  Læs mere

C

 • Coarctatio aortae

  Coarctatio aortae (forsnævring af aorta) kan være den eneste misdannelse eller ses sammen med andre hjertefejl eller hjertesygdomme.

  Ved forsnævring af hovedpulsåren skal venstre hjertekammer pumpe kraftigere for at få blodet igennem, hvilket kan give forhøjet blodtryk i hoved og arme. Der er gode muligheder for behandling, men det anbefales, at patienter følges livet igennem.

  Læs mere

D

 • Double inlet left ventricle (DILV)   

  Double inlet left ventricle (dobbelt indløb i venstre hjertekammer) forkortes DILV, og er en alvorlig hjertefejl, der kræver akut behandling kort tid efter fødslen.

  DILV hører til gruppen af univentrikulære hjerter, hvor kun det ene hjertekammer fungerer. Ved DILV tømmer begge forkamre sig i venstre hjertekammer. Højre hjertekammer er underudviklet, og der er et eller flere huller mellem de to hjertekamre. Hvis du kender symptomerne, er der god mulighed for behandling.

  Læs mere
 • Double outlet right ventricle (DORV) 

  Double outlet right ventricle (dobbelt udløb fra højre hjertekammer) forkortes DORV. Det er ikke én sygdom, men en gruppe af misdannelser, der udspringer af, at både lungepulsåren og hovedpulsåren udgår fra højre hjertekammer.

  Ved DORV udgår både lungepulsåren og hovedpulsåren fra højre hjertekammer. Blodet strømmer fra venstre hjertekammer gennem et hul mellem højre og venstre hjertekammer (VSD). Hullets placering har stor betydning for symptomer og behandling og deles derfor op i to typer: VSD-typen og Taussig-Bing-typen eller transpositionstypen.

  Læs mere
 • Ductus arteriosus persistens

  Ductus arteriosus persistens (åbentstående fosterblodåre) er ofte den eneste fejl i hjertet, men kan indgå i en mere alvorlig hjertesygdom.

  En bentstående forsterblodåre opstår, når blodåren ikke lukker sig ved fødslen eller i dagene lige efter. Fosterblodåren er ofte åben ved for tidligt fødte børn, men hvis den bliver behandlet korrekt, er barnet raskt og kan leve et normalt liv.

  Læs mere

E

G

 • Generelt om medfødte hjertefejl

  En medfødt hjertefejl opstår, når hjertet eller blodkar nær hjertet ikke er udviklet normalt under graviditeten.

  Læs mere

H

 • Hypoplastisk venstre ventrikel syndrom

  Hypoplastisk venstre hjertesyndrom forkortes HLHS. Det er en livstruende tilstand, der kræver hurtig behandling.

  Ved HLHS er venstre hjertekammer underudviklet og meget lille. Sygdommen kan betegnes som et univentrikulært hjerte, hvor kun det ene hjertekammer virker. Bliver sygdommen opdaget, er der god mulighed for behandling.

  Læs mere

L

 • Langt QT-syndrom 

  Langt QT-syndrom er en sygdom, hvor udbredelsen af det elektriske signal i hjertet er påvirket.

  Langt QT-syndrom beskriver sygdommens karakteristika på et elektrokardiogram (EKG), hvor afstanden mellem Q-takken og T-takken er for lang. Afstanden mellem de to er ikke altid for lang, men kan forlænges ved fysisk aktivitet, intense følelser eller ved skræmmende lyde. Syndromet findes i en arvelig og erhvervet form og kan behandles effektivt.

  Læs mere

M

 • Marfans syndrom

  Marfans syndrom (MS) ses ofte i familier, hvor tilstanden er arvelig. Dog kan den i en fjerdedel af tilfældene ses hos familier, der ikke har kendskab til den.

  Marfans syndrom er en arvelig bindevævssygdom. Det skyldes en ændring i det arveanlæg, der danner proteinet fibrillin. Det gør bindevævet svagt i blandt andet led, øjne og blodkar. Sygdommen kan have livstruende følger, men med kontrol og den rigtige behandling kan disse undgås.

  Læs mere
 • Medfødt aortastenose

  Aortastenose (forsnævring af aortaklappen) kan hos nyfødte være en livstruende tilstand, men viser sig ofte først i en senere alder.

  Ved aortastenose kan du være fri for symptomer i mange år, da den ofte er mere udtalt, jo ældre du bliver. Hvis du kender symptomerne og får den rigtige behandling, er der gode muligheder for et langt og godt liv.

  Læs mere
 • Medfødt korrigeret ombytning 

  Medfødt korrigeret ombytning (kongenit korrigeret transposition) forkortes KKT og er en sjælden hjertesygdom.

  Ved KKT er forkamrene forbundet med de forkerte hjertekamre, som er forbundet med de forkerte pulsårer. Ofte er der også et hul i skillevæggen mellem hjertekamrene samt en forsnævring af lungepulsåren. Hvis du kender symptomerne, er der gode muligheder for behandling.

  Læs mere
 • Mitralatresi 

  Mitralatresi (manglende forbindelse mellem venstre forkammer og hjertekammer) er en livstruende sygdom, der kræver tidlig behandling efter fødslen.

  Sygdommen hører til gruppen af univentrikulære hjerter, hvor kun det ene hjertekammer virker. Venstre hjertekammer er svært underudviklet, og venstre forkammer tømmer sig gennem et hul i forkammerskillevæggen over i højre forkammer. Med den rigtige behandling er der gode muligheder for et godt liv langt ind i den voksne alder.

  Læs mere
 • Mitralprolaps 

  Mitralprolaps (fremfald af mitralklap) ses oftest hos unge voksne frem for børn.

  Klappen mellem venstre forkammer og hjertekammer kaldes mitralklappen. Ved mitralprolaps falder mitralklappens ene eller begge flige frem i venstre forkammer, når den lukker sig. Det kan gøre klappen utæt, hvilket belaster hjertet. Sygdommen regnes ikke som en egentlig hjertefejl og kræver ofte ingen behandling.

  Læs mere

P

 • Pulmonal atresi med intakt septum 

  Pulmonal atresi med intakt septum (blokeret lungepulsåre uden hul i hjertekammerskillevæg) er en livstruende sygdom, der kræver akut behandling kort efter fødslen.

  Ved denne sygdom er lungepulsåren helt lukket til, hvor klapfligene vokser sammen. Højre hjertekammer er mere eller mindre underudviklet, klappen mellem højre forkammer og hjertekammer kan være utæt, og der kan være fejl i hjertets kransårer. Med den rigtige behandling er der gode muligheder for, at barnet bliver så godt som raskt.

  Læs mere
 • Pulmonalatresi med VSD

  Pulmonalatresi med VSD (blokeret lungepulsåre med hul i skillevæggen) er en alvorlig hjertefejl, der i svære tilfælde kræver akut behandling.

  Ved denne sygdom er passagen til lungepulsåren helt lukket til, og i nogle tilfælde er der slet ingen lungepulsåre fra hjertet. Hos nogle børn mangler større eller mindre dele af pulsårerne til lungerne, og blodet må gå gennem fosterblodåren eller ekstraårer til lungerne. Med den rigtige behandling er der gode muligheder for, at barnet bliver raskt.

  Læs mere
 • Pulmonalstenose

  Pulmonalstenose (forsnævring af lungepulsåreklappen) kan ofte behandles, så barnet bliver rask, symptomfrit og kan leve et normalt liv.

  Pulmonalstenose er hos de fleste børn den eneste fejl i hjertet, men kan indgå i mere alvorlige hjertefejl. Alt efter hvor snæver klappen er, eller om forsnævringen sidder over eller under klappen, er der gode muligheder for effektiv behandling.

  Læs mere

S

 • Steno-Fallots tetralogi

  Steno-Fallots tetralogi er en kompliceret hjertemisdannelse, der omfatter fire hjertefejl.

  Steno-Fallots tetralogi består af fire fejl i hjertet: et hul i skillevæggen mellem hjertekamrene, en forsnævring af lungepulsåren, overridende hovedpulsåre og fortykket hjertemuskel. Med den rigtige behandling er de fleste helt symptomfri og kan leve et normalt liv.

  Læs mere

T

 • Totalt abnormt indmundende lungevener 

  Totalt abnormt indmundende lungevener (TAPVD) er en livstruende sygdom, der ved svære tilfælde kræver akut operation efter fødslen.

  Ved TAPVD samler de fire lungevener sig bag hjertets forkammer i en samlevene. Venen munder ind et eller flere steder i det store venesystem eller i hjertets højre forkammer gennem et hul. Der er ofte forsnævring på samlevenen, der hvor den munder ind. Med den rigtige behandling er der gode muligheder for, at barnet kan leve et normalt liv uden symptomer.

  Læs mere
 • Trikuspidalatresi 

 • Truncus arteriosus communis

U

V

Ingen resultater fundet…