Hvad er en e-cigaret?
En e-cigaret er en elektronisk cigaret. Cigaretten består typisk af et stålhylster og et kammer til den væske, som fordamper når man ryger e-cigaretten. Væsken kan fås både med og uden nikotin. Det er batteriet i den elektroniske cigaret, der får væsken til at fordampe. Når der suges på mundstykket, kommer væsken i dampform ind i munden og ned i lungerne. Indeholder væsken nikotin, optages det i blodbanen ligesom ved normal tobaksrygning.

Udbredelse af e- cigaretter
Omkring 4% af den voksne befolkning bruger e-cigaretter. Heraf anvender ca. 2 procent e-cigaretter dagligt. 73 % af dem, der ryger e-cigaretter, ryger også almindelige cigaretter.

Hjerteforeningen anbefaler ikke brug af e-cigaretter
Der er betydelig usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter, både med og uden nikotin. Det gælder særligt i forhold til konsekvenserne på lang sigt. Derfor anbefaler Hjerteforeningen ikke brug af e-cigaretter.

Sundhedsmæssige konsekvenser af e-cigaretter
Da der endnu ikke eksisterer videnskabelige langtidsstudier, er det svært at vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser af brugen af e-cigaretter på langt sigt.

Undersøgelser har dog fundet kræftfremkaldende stoffer og sundhedsskadelige stoffer i e-væsker og e-dampe. Dertil vurderer det tyske statsinstitut for risikovurdering, at e-cigaretter ikke kan betragtes som sikre i forhold til helbredsskader. Det skyldes blandt andet usikkerheden omkring helbredsrisikoen ved at inhalere nikotin, som kan påvirke hjerte-kar-systemet.

Samtidigt mangler der viden om, hvordan den passive udsættelse for emissionerne fra e-cigaretrygning påvirker de mennesker der udsættes for det.

Kilde: Sundhedsstyrelsen