GIV LIV

Kommunikation

Når sygdommen rammer er det endnu vigtigere end ellers, at man får talt sammen om, hvordan man hver især har det, og hvad man har brug for. Får man ikke sat ord på de svære ting, kan det for det første føre til, at både patient og pårørende føler sig alene med bekymringerne, og for det andet kan det føre til misforståelser og konflikter.

 

Klar tale

 • Fortæl hinanden, hvordan I det, og hvordan I gerne vil have, at den anden hjælper og støtter.
 • Spørg fremfor at gætte på, hvad den anden tænker, føler og har behov for.
 • Sig til, hvis du har brug for tålmodighed eller måske praktisk hjælp.
 • Sig til, hvis du har brug for trøst, omsorg, eller bare at snakke.
 • Sig til, hvis du har brug for tid til dig selv.
 • Vær åben om dine egne tanker og følelser

Mange vil gerne skåne deres partner for ubehagelig tanker og bekymringer – og det gælder også i forhold, hvor den ene er ramt af sygdom. Men det er vigtigt at vide, at hvis du holder tingene for sig selv, så vil din partner sandsynligvis alligevel kunne mærke, at der er noget, der plager dig.  Det kan føre til fantasier om, at det står værre til, end det faktisk gør. Og derfor vil han eller hun ikke plage dig med sine egne tanker og bekymringer. Det kan blive en ond cirkel.

Omvendt: Hvis I deler jeres bekymringer og tanker om sygdommen og hverdagen med hinanden, får I ikke dobbelt op af problemer. Tvært imod kan det betyde, at presset bliver lettet for jer begge, fordi I hver især får sat ord på.

 

Lyt mere – giv færre gode råd
Når andre fortæller os om deres problemer, kan det ofte være fristende at give et par gode råd eller 3 for at finde en løsning på vedkommendes problemer. Vi vil jo gerne hjælpe. Men gode råd – som man ikke selv har bedt om – er faktisk sjældent særligt velkomne. Hvor uretfærdigt, det end kan virke, så vil uopfordrede ”gode råd” ofte opfattes som en kritik, og det kan både føre til dårlig samvittighed o vrede: Hvis det er så nemt at løse mine problemer, som du foreslår, så havde jeg nok selv gjort det for længst!

Hvis vi har brug for råd fra andre, vil vi helst selv bede om det. Hvis du omvendt brænder inde med et rigtigt godt råd (måske fordi du selv har stået i en tilsvarende situation), så spørg om lov til at komme med forslag.
Men den bedste hjælp, du kan give, er i virkeligheden bare at være til stede. At give dig god tid og lægge ører til den andens problemer. Når vi får lov at tale om det, der besværer os, til en opmærksom lytter finder vi efterhånden selv en løsning på vores problemer – hvis der findes en løsning. Og kan der ikke findes en løsning, så vil det at få talerum ofte gøre problemerne nemmere for os at bære.

 

Gæt ikke – spørg i stedet for
Ingen kan forventes at kunne læse andres tanker. Det gælder også for ægtepar, der har kendt hinanden i mange år. Hjerte-kar-sygdom betyder desuden ofte store forandringer i dagligdagen og på det psykiske plan for jer begge. Derfor er det endnu sværere at forudsige og gætte, hvordan den anden vil tænke, føle og handle i forskellige situationer – og hvilke behov den anden har.

Løsningen er, at I løbende får spurgt hinanden, hvordan I har det hver især og hvad I har brug for af hjælp og støtte fra den anden.

 

Husk: Selvom din partner er patient, er han eller hun jo også stadig din partner. Og selvom kræfterne er mindre, når man bliver ramt af sygdom, så er det alligevel de færreste, der ønsker at blive skånet i en grad, hvor man ikke længere bliver regnet med som en, som familien kan læne sig op ad ind imellem.
Selvom man er syg kan man stadig give støtte og omsorg til sin familie, hvis der er brug for det – og de fleste af os er jo ofte glade for, hvis andre efterspørger vores hjælp.

Når du vil hjælpe en anden, er det vigtigt

 • at spørge om den anden ønsker din hjælp – og i så fald hvilken slags hjælp, han/hun har brug for fra dig.
 • at hjælpe uden at overtage hele ansvaret for løsningen af problemerne
 • at respektere den andens selvbestemmelse
 • at respektere den andens grænser
 •  at du lytter og holder igen med de gode råd
 • at du også sørger for at tilgodese dine egne behov

 

Samarbejde