Danske og hollandske forskere er kommet nærmere en forklaring på, hvorfor forhøjet blodtryk i lungekredsløbet fører til hjertesvigt

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Et studie af hjertevævet fra rotter med højresidigt hjertesvigt har vist, at vævet er mere stift og uelastisk end hos raske – en tilstand, der opstår som følge af forhøjet blodtryk i lungerne.
Det er forskere ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet i samarbejde med Vrije Universiteit Medisch Centrum i Amsterdam, der står bag studiet, hvor rotterne har udviklet højresidigt hjertesvigt efter en operation, hvor de har fået en lille titaniumclips klemt sammen omkring lungearterien, som forbinder højre hjertekammer med lungekredsløbet.

– Det er et interessant studie, da behandlingsmulighederne generelt er ret sparsomme, når højre hjertekammer svigter. Derfor er det værd at se nærmere på, om de resultater, der er fundet ved rotterne, også gælder for mennesker, siger forskningschef i Hjerteforeningen, Gunnar Gislason.

Nye behandlingsmetoder
Årsagen til hjertesvigt ved forhøjet blodtryk i lungerne synes altså at være stivhed i hjertet som følge af, at højre hjertekammer skal bruge flere kræfter på at pumpe blodet til lungerne, og hjertevævets sammensætning og struktur derfor ændrer sig. I begyndelsen er disse forandringer med til at styrke højre hjertekammer, men på sigt bliver forandringerne mere og mere uhensigtsmæssige, så pumpefunktionen af højre hjertekammer forringes, og der til sidst udvikles højresidigt hjertesvigt.

– Denne nye viden kan være med til at udvikle nye behandlingsmetoder for hjertesvigt. I dag er prognosen ikke særlig god ved patienter med højresidigt hjertesvigt, og derfor vil det være meget positivt med nye behandlingsmuligheder, siger Gunnar Gislason.