En ny, lovende kolesterolsænkende medicin er på vej til at ramme det danske marked. De nye medikamenter forventes især at kunne hjælpe folk, der ikke kan tåle statiner eller skal have sænket kolesteroltallet yderligere

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

– Det er så revolutionerende et behandlingsprincip, at det er på højde med dengang, statinerne kom på markedet for snart 20 år siden, siger Gunnar Gislason, Hjerteforeningens forskningschef til BT.

De nye medikamenter – evolocumab og alirocumab – gennemgår i øjeblikket en
godkendelsesproces hos EU-kommissionen, men Sundhedsstyrelsen forventer, at
medikamenterne vil ramme det danske marked indenfor et halvt til et helt år.

Forskningschef Gunnar Gislason, fortæller, at undersøgelser af den nye
medicin viser lovende resultater. Faktisk lader den nye behandling til at kunne
være op mod 50 procent mere effektiv mod forhøjet kolesterol, end hvis man bare
tager statiner alene. Samtidig vil andre patienter få gavn af medicinen, da
nogle ikke tåler statiner og får bivirkninger af dem eller har brug for at få
sænket mængden af ’det onde’ LDL-kolesterol yderligere. Det får Gunnar Gislason
til at kalde medicinen for et nyt behandlingsprincip.

– Årsagen til at
den nye medicin tegner lovende er blandt andet, at vi nu bliver i stand til at
behandle andre patientgrupper, som vi ellers ikke kan hjælpe effektivt i dag.
Medicinen er udviklet som resultat af forskning på folk med arvelig forhøjet
kolesterol, og måden, medicinen er udviklet på, er banebrydende indenfor
hjerte-kar-forskning, siger Gunnar Gislason og fortsætter:

– Statiner kan
sænke kolesteroltallet med op til 50 procent. Men med den nye medicin kan man
sænke kolesteroltallet med yderligere 50 procent eller mere. På den måde kan vi
måske mindske risikoen for, at folk får åreforkalkning, som kan give blodprop.
Det viser vigtigheden af, at Hjerteforeningen bidrager til at støtte forskning i
hjerte-kar-sygdomme til at få udviklet nye behandlinger, som kommer
hjertepatienter til gode og nedbringer forekomsten af
hjertesygdomme.

Statiner får hjælp til kampen mod blodpropper
Statiner
beskytter mod blodpropper i hjertet ved at hæmme de enzymer, som øger dannelsen
af LDL-kolesterol i blodet, mens den nye medicin – evolocumab og alirocumab –
har en anden virkning.

De nye medikamenter – der skal sprøjtes ind i
under huden – er baseret på en helt ny behandlingstilgang. De indeholder et
stof, der hæmmer protein-molekylet PCSK9, og øger dermed leverens evne til at
fjerne ’det onde’ LDL-kolesterol i blodet.

De nye medikamenter kan
derfor supplere statiner i en behandling af forhøjet kolesterol.

– Statiner vil ikke blive udfaset, men for patienter, der ikke kan tåle
statiner, vil de nye medikamenter skulle tages alene. Og for de patienter, hvor
statiner ikke sænker kolesterolet tilstrækkeligt, vil de nye medikamenter hjælpe
til, siger Gunnar Gislason.

Flere undersøgelser skal bevise
effekten

Gunnar Gislason forventer, at den nye medicin vil have en positiv
effekt på hjerte-kar-sygdom, da medicinen sænker mængden af LDL-kolesterol i
blodet. Men forskere mangler stadig at se, at medicinen også har en direkte
effekt på folk, der er i risiko for at få åreforkalkning og blodpropper.

– Vi mangler stadig at se med forskningen, at medicinen effektivt går ind
og forebygger hjerte-kar-sygdom. Der er undersøgelser på vej, men vi må vente med
at se den egentlige virkning til om et par år, siger Gunnar Gislason og
slutter:

-Vi håber og forventer dog, at den markante virkning på
LDL-kolesteroltallet vil betyde, at der også vil være færre tilfælde af
hjerte-kar-sygdomme i fremtiden.

I maj anbefalede Det
Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) brug af medicinen, og det er den anbefaling,
som EU-Kommissionen nu er i gang med at behandle. I mellemtiden fortsætter
yderligere forskning, der blandt andet skal se nærmere på, om medicinen foruden
at sænke kolesterolet også kan forebygge blodpropper.

Fakta om forhøjet kolesterol
Omkring 2 millioner danskere mellem 20-69 år har et indhold af totalkolesterol i blodet på eller over 5,0 mmol/l. Det kan indikere øget risiko for hjertekarsygdom.

Generelt har ældre højere kolesteroltal end yngre.
Det anslås, at mellem 11.000 og 28.000 danskere har familiær hyperkolesterolæmi. Kun ca. 4 procent af disse har fået stillet diagnosen.