GIV LIV

Rehabilitering

Hjerteforeningen mener, at hjerterehabiliteringen skal løftes tæt på borgeren i et nationalt standardiseret forløb, der monitoreres

 

Hjerte-kar-patienter har brug for hjælp og støtte under sygdomsforløbet, men også i den efterfølgende rehabilitering. Der er evidens for, at rehabilitering giver bedre livskvalitet, og fordi flere overlever og lever med en hjertesygdom,  er det vigtigt at sætte fokus på, hvad de overlever til. Rehabilitering skal være en støtte til at komme tilbage til et aktivt og sundt liv, hvor der er høj livskvalitet. I dag er der ingen nationale standarder for rehabilitering, og aktiviteterne monitoreres kun i ringe grad. Samtidig oplever flere patienter, at de bliver tabt i systemet, når de går fra sygehus til kommune. Det betyder, at mange ikke tilbydes eller gennemfører den rette rehabilitering. Fx viser data, at 37 procent af hjerte-kar-patienter ikke bliver tilbudt fysisk træning.

Hjerteforeningen anbefaler

 • Nationale standarder for rehabiliteringstilbud, så alle danskere får ensartede tilbud, uanset hvor de bor.
 • At det sikres, at kvaliteten af rehabiliteringsindsatsen monitoreres systematisk og landsdækkende på tværs af sygehuse og kommuner.
 • At rehabilitering tilbydes systematisk til alle de patientgrupper, hvor der er dokumenteret effekt. Der findes eksempelvis god dokumentation for, at rehabilitering har sundhedsmæssig effekt ved udvalgte hjerte-kar-sygdomme.
 • Systematisk screening for angst og depression samt tilbud om psykosocial støtte efter behov.
 • At kommuner og regioner som udgangspunkt implementerer den tilgængelige viden om, hvad der hæmmer og fremmer deltagelse i og efterlevelse af hjerterehabiliteringsindsatsen, så flere fastholdes i rehabiliteringsforløbet.
 • At man sikrer et differentieret rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov og understøtter sårbare grupper.
 • Bedre overgange fra hospitalsregi til kommunal rehabilitering, så færre patienter falder igennem i systemet.
 • At hjerte-kar-patienter skal informeres og inddrages gennem hele deres sygdomsforløb, og at viden fra patienter og pårørende skal inddrages for at forebygge fejl i behandlingen og sikre individuelt tilrettelagte forløb med opnåelse af størst mulig livskvalitet.
 • Fokus på arbejdsfastholdelse, så flest mulige hjertepatienter kan fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • At man, når det er muligt, flytter rehabilitering tæt på borgen, som fx i Region Midt-modellen.

Hjerteforeningens ekspert

Ekspertområder:

Læs mere

Fakta

 • 37 procent af hjerte-kar-patienter bliver ikke tilbudt fysisk træning (1).
 • 14 procent blev tilbudt fysisk træning, men tog ikke imod tilbuddet (2).
 • Det fremmer deltagelse (2)
  • Hvis læger formidler rehabilitering.
  • Hvis der følges op mundtligt eller telefonisk frem for på skrift.
  • Hvis der er en oplevelse af et samlet forløb.
 • Det hæmmer deltagelse (2)
  • Hvis deltagerne ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Hvis deltagerne har for travlt på arbejdet.
  • Hvis deltagerne har angst og stress relateret til hjerte-kar-sygdom.

Kilder

 1. Christiansen, N.S., Zinckernagel, L., Zwisler, A.D., Rod, M.H., Holmberg, T. ”Livet med en hjertesygdom. ”En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats”. 2015.
 2. Hauge, A.M., Brorholt, G. ”Hjerterehabilitering: Hvad fremmer og hæmmer deltagelse? Indblik fra litteraturen på området”. 2018. https://hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/sites/17/2018/02/11162-notat-litteraturgennemgang.pdf

Nyttige dokumenter og links