GIV LIV

Hjerterehabilitering

Hjerteforeningen mener, at hjerterehabilitering skal tilbydes tæt på borgeren og tage udgangspunkt i nationale krav til kvalitetsstandarder og den enkelte patients behov.

Hjertepatienter har brug for hjælp og støtte under deres sygdomsforløb, heriblandt også hjerterehabilitering. Der er evidens for, at hjerterehabilitering giver bedre livskvalitet, og fordi flere overlever og lever med en hjertesygdom, så er det vigtigt at sætte fokus på, hvad de overlever til. Rehabilitering skal være en støtte til at komme tilbage til et aktivt og sundt liv med højest mulig livskvalitet. I dag er der ingen bindende standarder for hjerterehabilitering, og aktiviteterne monitoreres i varierende grad. Samtidig oplever flere patienter, at de bliver tabt i systemet, når de overgår fra sygehus til kommune. Det betyder, at mange enten ikke tilbydes eller ikke gennemfører den rette rehabilitering.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At de kommende krav og anbefalinger i den planlagte kvalitetspakke for hjerterehabilitering i kommunerne sikrer, at hjertepatienter får tilbud af ensartet høj kvalitet på tværs af landet.
 • At kvaliteten af rehabiliteringsindsatsen nationalt monitoreres og opsamles systematisk på tværs af sygehuse og kommuner. Dette skal ske bl.a. gennem brug af Fællessprog III og Gatewayen, jf. økonomiaftalen for 2023 mellem kommunerne og staten.
 • At der systematisk tilbydes og henvises til rehabilitering for alle patientgrupper, hvor der er dokumenteret effekt.
 • At patienten som udgangspunkt tilbydes rehabilitering i det nære sundhedsvæsen, medmindre en konkret lægefaglig vurdering fraråder dette.
 • At den kommende kvalitetspakke for hjerterehabilitering sikrer, at hjertepatienter tilbydes individuelt tilrettelagte forløb, herunder med et særligt hensyn til sårbare patienters behov.
 • At flere hjertepatienter fastholdes i rehabiliteringsforløbet, ved at kommuner og regioner implementerer tilgængelig viden om, hvad der hæmmer og fremmer deltagelse i og efterlevelse af indsatsen.
 • At programmer til arbejdsfastholdelse for patienter i den erhvervsaktive alder bliver en fast del af kommuners hjerterehabiliteringsforløb.
 • At der udvikles digitale tilbud, som giver patienter, der ønsker det, mulighed for rehabilitering og monitorering i eget hjem.

Fakta

 • I undersøgelsen ”Livet med en hjertesygdom” blev patienterne spurgt, om de i forbindelse med deres hjertesygdom fik tilbudt rehabilitering fra sygehuset, hos deres praktiserende læge eller i deres kommune:
  • 32,5 procent af hjerte-kar-patienterne blev ikke tilbudt fysisk træning (1).
  • 55,3 procent af hjerte-kar-patienterne blev ikke tilbudt undervisning i deres hjertesygdom (1).
  • 68,1 procent fik ikke tilbudt psykisk støtte, og 67,8 procent blev ikke undervist i de mulige psykiske reaktioner på hjertesygdommen (1).
 • Det fremmer deltagelse (2)
  • Hvis læger formidler rehabilitering.
  • Hvis der følges op mundtligt eller telefonisk frem for på skrift.
  • Hvis der er en oplevelse af et samlet forløb.
 • Det hæmmer deltagelse (2)
  • Hvis deltagerne ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Hvis deltagerne har for travlt på arbejdet.
  • Hvis deltagerne har angst og stress relateret til hjertesygdommen.
 • En undersøgelse af metoder til patientuddannelse på landets sygehuse og i kommunerne viser, at der stort set ikke er to afdelinger hhv. kommuner, som gør det ens (3).
 • Patienter med lav socioøkonomisk status modtager mindre information om, og er mindre villige til at deltage i, hjerterehabilitering (4).

Kilder

 1. Livet med en hjertesygdom: En undersøgelse af, hvordan hjertepatienter oplever livet med en hjertesygdom og mødet med sundhedsvæsenet. Hjerteforeningen; 2021.
 2. Hauge A.M., Brorholt G. Hjerterehabilitering: Hvad fremmer og hæmmer deltagelse? Indblik fra litteraturen på området. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd; 2018. https://www.vive.dk/da/udgivelser/hjerterehabilitering-hvad-fremmer-og-haemmer-deltagelse-qz5l0nx8/.
 3. Patientuddannelse til hjertepatienter. REHPA, 2017 – udgivet for Hjerteforeningen. https://www.rehpa.dk/wp-content/uploads/2017/07/2017-5_Patientuddannelse-til-hjertepatienter.pdf.
 4. Graversen C. m.fl. Social inequality and barriers to cardiac rehabilitation in the rehab-North register. Scandinavian Cardiovascular Journal; 2017; 51(6):316-322.

Nyttige dokumenter og links

Indholdet er opdateret 12. juli 2023