Hjerteforeningen uddeler i 2018 forskningsstøtte inden for tre strategiske områder og til to specifikke forskningsområder med øremærkede midler. Derudover giver Hjerteforeningen som tidligere støtte til stipendier og projekter inden for fri forskning i hele hjerte-kar-området.

 

De tre strategiske forskningsområder

1. Forskning i kvinder og hjerte-kar-sygdom

Hjerteforeningen indsamler midler til forskning via Kampagnen Elsk hjertet, og pengene fra kampagnen går til forskning i kvinder og hjerte-kar-sygdom.

2. Forskning inden for det præhospitale område eller i hjertestop

Præhospital-området dækker diagnostik og behandling af akutte hjerte-kar-patienter og indeholder emner såsom visitation, point-of-care, telemedicin, alarmering og organisation.

3. Forskning i brugerinddragelse i hjerte-kar-forskning

Formålet med brugerinddragelse i hjerte-kar-forskning er at skabe merværdi i form af øget relevans, forskningshøjde og samfundsmæssig effekt af forskningen. Hjerteforeningen støtter forskning i brugerinddragelse i hjerte-kar-forskning for at øge viden omkring, hvor og hvordan danske hjerte-kar-forskere med fordel kan inddrage brugerne.

Der gælder følgende kriterier for ansøgninger inden for dette strategiske forskningsområde:

 • Forskningen omhandler brugerinddragelse i hjerte-kar-forskning.
 • Forskningen undersøger, hvordan man bedst muligt tilrettelægger, organiserer og gennemfører brugerinddragelse i en dansk hjerte-kar-forskningskontekst. Det kan fx være:
  • Afprøvning af forskellige metoder til, hvordan brugere kan rekrutteres til inddragelse i forskning i en dansk hjerte-kar-forskningskontekst.
  • Afprøvning af undervisningsmateriale til brugere og forskere om brugerinddragelse i dansk hjerte-kar-forskning.
  • Afprøvning af, hvor i hjerte-kar-forskningsprocesser brugere kan bidrage.
  • Afprøvning af, på hvilke måder forskere kan inddrage brugere i arbejdet med et forskningsprojekt.

Læs mere om brugerinddragelse i forskning.

 

Øremærkede midler til specifikke forskningsområder

Hjerteforeningen uddeler ekstra forskningsmidler, som er øremærket til specifikke forskningsområder, og som ikke er i konkurrence med andre forskningsstøttemidler.

Støtten bliver uddelt til:

1. Nationalt forskningsprojekt inden for det præhospitale område eller i hjertestop

Hjerteforeningen uddeler 5 mio. kr. som startkapital til ét nyskabende og ambitiøst forskningsprojekt inden for det præhospitale hjerte-kar-område eller i hjertestop.

Kriterierne for at kunne modtage bevilling er:

 • Forskningen omhandler det præhospitale hjerte-kar-område og/eller hjertestop. Præhospital-området dækker diagnostik og behandling af akutte hjerte-kar-patienter og indeholder områder såsom visitation, point-of-care, telemedicin, alarmering og organisation.
 • Projektet er et nationalt samarbejde, dvs. projektet skal være et samarbejde mellem mindst to danske regioner og to forskningscentre og gerne flere
 • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet
 • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af anerkendte forskere
 • Forskningsprojektet har ikke tidligere modtaget støtte fra Hjerteforeningens særlige puljer til nationale projekter
 • Ansøger forventes at søge yderligere finansiering fra anden side, hvilket skal fremgå af budgettet
 • Ansøgningen er udformet på engelsk

Ansøgninger som ikke opfylder ovenstående kriterier vil blive afslået.

Støtten bliver uddelt som en projektbevilling. Læs mere om projektbevillinger.

2. To ph.d.-stipendier inden for rehabilitering efter hjerte-kar-sygdomme

Hjerteforeningen uddeler to treårige ph.d.-stipendier inden for rehabilitering efter hjerte-kar-sygdomme.

Kriterierne for at kunne modtage bevilling er:

 • Forskningen omhandler rehabilitering og/eller palliation efter hjerte-kar-sygdom. Forskningen kan omhandle alle typer hjerte-kar-sygdomme, dog med undtagen af rehabilitering efter apopleksi.
 • Projektet adresserer ulighed på området

Ansøgninger som ikke opfylder ovenstående kriterier vil blive afslået.

Støtten bliver uddelt som stipendiebevillinger. Læs mere om stipendier.

 

Fristen for alle ansøgninger er 28. marts 2018 kl. 14.

Der bliver åbnet for indsendelse af ansøgninger 28. februar 2018.

Støtten kan søges her: https://www.hjerteforskning.dk/