Hvornår får jeg svar på min ansøgning om forskningsstøtte?

Du får svar per e-mail i slutningen af juni. Mailen bliver sendt fra Hjerteforeningens elektroniske ansøgningssystem (SmartSimple). Som ansøger skal du derfor være opmærksom på, at dine kontaktoplysninger i det elektroniske ansøgningssystem er opdaterede.

Hvor ofte uddeler Hjerteforeningen støtte til forskning?

Hjerteforeningen uddeler støtte til forskning én gang om året. Ansøgningsfristen for projektidéer ligger typisk i midten af november, hvor ansøgningsfristen for indsendelse af de fulde ansøgninger ofte vil ligge omkring 1. marts.

Hvor ofte uddeler Børnehjertefonden støtte til forskning?

Børnehjertefonden uddeler støtte til forskning én gang om året. Ansøgningsfristen vil ofte ligge omkring 1. marts.

Hvad støtter Børnehjertefonden?

Børnehjertefonden støtter forskning i medfødt hjertesygdom. Medfødt hjertesygdom defineres som misdannelser i hjertets opbygning, som er opstået under fosterets udvikling.

Fra hvornår kan jeg få mine udgifter dækket?

Hjerteforeningen og Børnehjertefonden dækker udgifter til aktiviteter fra juli i ansøgningsåret og bevillingen skal være påbegyndt senest et år efter bevillingsdatoen.

Hvor finder jeg mit medlemsnummer?

Du har modtaget et velkomstbrev hvor dit medlemsnummer fremgår. Vær opmærksom på, at det nummer som fremgår af kvitteringen ved indmeldingen, ikke er dit medlemsnummer. Hvis du har glemt dit medlemsnummer, kan du kontakte Hjerteforeningens medlemsservice på tlf. 70 25 00 00.

Hvem skal godkende min ansøgning?

Det er instituttets/afdelingens overordnede ansvarlige leder der skal godkende din ansøgning. Er du selv den ansvarlige leder, kan du ikke ledelsesgodkende ansøgningen. Få da en anden leder til at godkende ansøgningen.

Skal min ansøgning være på dansk eller på engelsk?

Ansøgningen skal være på engelsk. Lægmandsbeskrivelsen og udvalgte felter skal dog være på dansk.

Kan jeg søge støtte til overhead?

Nej, Hjerteforeningen støtter ikke administrationsgebyrer eller andre typer af “overheads” i statslige, regionale eller kommunale institutioner, hvilke inkluderer fx ph.d.-afgifter.

Kan jeg søge støtte til kongresdeltagelse?

Ja, du kan søge støtte til kongresdeltagelse som del af en ansøgning om støtte til forskning. Det er ikke muligt separat at søge om støtte til kongresdeltagelse.

Kan jeg søge støtte til omkostninger ved brugerinddragelse i mit projekt?

Ja, du kan i ansøgninger om støtte til forskning søge om støtte til udgifter ved brugerinddragelse i forskningsprojektet.

Der bliver angivet et maksimum antal karakter for de forskellige felter i ansøgningsskemaet – er det angivne antal med eller uden mellemrum?

Det angivne antal maks. karakter er inkl. mellemrum.

Hvor finder jeg en oversigt over tidligere støttede projekter?

Du finder oversigten her, under Forskning Hjerteforeningen tidligere har støttet og på siden her, under Forskning Børnhjertefonden tidligere har støttet.

Er det muligt at søge som en del af Rigsfællesskabet?

Ja, ansøgninger fra Færøerne og Grønland er velkomne.