• Hvornår får jeg svar på min ansøgning om forskningsstøtte?

Du får svar per e-mail slut juni. Som ansøger skal du derfor være opmærksom på, at dine kontaktoplysninger i det elektroniske ansøgningssystem er opdaterede.

 • Hvor ofte uddeler Hjerteforeningen støtte til forskning?

Hjerteforeningen uddeler støtte til forskning én gang om året. Ansøgningsfristen for ansøgningerne er typisk i slutningen af marts måned.

 • Fra hvornår kan jeg få mine udgifter dækket?

Hjerteforeningen dækker udgifter til aktiviteter fra juli i ansøgningsåret og bevillingen skal være påbegyndt senest et år efter bevillingsdatoen.

 • Kan jeg søge støtte til et i forvejen støttet forskningsprojekt?

Ja, forskningsprojekter som tidligere har modtaget støtte fra Hjerteforeningen kan modtage yderligere støtte, med mindre der står i bevillingsskrivelsen, at der ikke gives mere til projektet.

 • Hvor finder jeg mit medlemsnummer?

Du har modtaget et velkomstbrev hvor dit medlemsnummer fremgår. Vær opmærksom på at det nummer som fremgår af kvitteringen ved indmeldingen ikke er dit medlemsnummer. Hvis du har glemt dit medlemsnummer kan du kontakte Hjerteforeningens medlemsservice på tlf. 70 25 00 00.

 • Hvem skal godkende min ansøgning?

Det er instituttets/afdelingens overordnede ansvarlige leder der skal godkende din ansøgning. Er du selv den ansvarlige leder, kan du ikke ledelsesgodkende ansøgningen. Få da en anden leder til at godkende ansøgningen.

 • Skal min ansøgning være på dansk eller på engelsk?

Ansøgningen må skrives på dansk eller på engelsk, men mindre der bliver nævnt specifikke sprogkrav for ansøgninger inden for et bestemt fokusområde. Lægmandsbeskrivelsen skal altid være på dansk.

 • Er det den studerende eller post.doc som skal søge støtte til et stipendie eller er det vejlederen?

Seniorforskere kan søge et scholarstipendium til en unavngiven kandidat- eller bachelorstuderende. For alle andre stipendieansøgninger er det den studerende eller post.doc., der udfører forskningsprojektet, der skal søge.

 • Hvordan beregner jeg beløb til løn i budgettet?

Ved poster hvor der søges om løn, anvendes et beregningsgrundlag og det vedhæftes ansøgningen.

 • Kan jeg søge støtte til overhead?

Nej, Hjerteforeningen støtter ikke administrationsgebyrer eller andre typer af “overheads” i statslige, regionale eller kommunale institutioner, hvilke inkluderer f.eks. ph.d.-afgifter.

 • Kan jeg søge støtte til kongresdeltagelse?

Ja,  du kan søge støtte til kongresdeltagelse som del af en ansøgning om støtte til forskning. Det er ikke muligt separat at søge om støtte til kongresdeltagelse.

 • Kan jeg søge støtte til omkostninger ved brugerinddragelse i mit projekt?

Ja, du kan i ansøgninger om støtte til forskning søge om støtte til udgifter ved brugerinddragelse i forskningsprojektet.

 • Der bliver angivet et maksimum antal karakter for de forskellige felter i ansøgnings skemaet – er det angivne antal med eller uden mellemrum?

Det angivne antal maks. karakter er inkl. mellemrum.

 • Hvor finder jeg en oversigt over tidligere støttede projekter?

Du finder oversigten her, under Forskning Hjerteforeningen tidligere har støttet.

 • Er det muligt at søge som en del af Rigsfællesskabet?

Ja, ansøgninger fra Færøerne og Grønland er velkomne.

 • Kan jeg søge støtte til et ophold på en udenlandsk forskningsinstitution som en del af en stipendieansøgning?

Ja, du kan søge om støtte til et ophold i udlandet, så længe du forbliver ansat på en dansk institution. I en ansøgning om et stipendie kan du søge om støtte til løn og evt. kongresdeltagelse og omkostninger ved brugerinddragelse i forskning. Omkostninger til f.eks. logi i udlandet dækker Hjerteforeningen ikke.