Hvornår får jeg svar på min ansøgning om forskningsstøtte?

Du får svar per e-mail slut juni. Som ansøger skal du derfor være opmærksom på, at dine kontaktoplysninger i det elektroniske ansøgningssystem er opdaterede.

Hvor ofte uddeler Hjerteforeningen støtte til forskning?

Hjerteforeningen uddeler støtte til forskning én gang om året. Ansøgningsfristen for ansøgningerne er typisk i slutningen af februar måned.

Fra hvornår kan jeg få mine udgifter dækket?

Hjerteforeningen dækker udgifter til aktiviteter fra juli i ansøgningsåret og bevillingen skal være påbegyndt senest et år efter bevillingsdatoen.

Kan jeg søge støtte til et i forvejen støttet forskningsprojekt?

Ja, hvis der kan vises fremdrift i projektet, kan forskningsprojekter som tidligere har modtaget støtte fra Hjerteforeningen modtage yderligere støtte, med mindre der står i bevillingsskrivelsen, at der ikke gives mere til projektet.

Hvor finder jeg mit medlemsnummer?

Du har modtaget et velkomstbrev hvor dit medlemsnummer fremgår. Vær opmærksom på at det nummer som fremgår af kvitteringen ved indmeldingen ikke er dit medlemsnummer. Hvis du har glemt dit medlemsnummer kan du kontakte Hjerteforeningens medlemsservice på tlf. 70 25 00 00.

Hvem skal godkende min ansøgning?

Det er instituttets/afdelingens overordnede ansvarlige leder der skal godkende din ansøgning. Er du selv den ansvarlige leder, kan du ikke ledelsesgodkende ansøgningen. Få da en anden leder til at godkende ansøgningen.

Skal min ansøgning være på dansk eller på engelsk?

Ansøgningen skal være på engelsk. Lægmandsbeskrivelsen skal dog være på dansk.

Kan jeg søge støtte til overhead?

Nej, Hjerteforeningen støtter ikke administrationsgebyrer eller andre typer af “overheads” i statslige, regionale eller kommunale institutioner, hvilke inkluderer fx ph.d.-afgifter.

Kan jeg søge støtte til kongresdeltagelse?

Ja,  du kan søge støtte til kongresdeltagelse som del af en ansøgning om støtte til forskning. Det er ikke muligt separat at søge om støtte til kongresdeltagelse.

Kan jeg søge støtte til omkostninger ved brugerinddragelse i mit projekt?

Ja, du kan i ansøgninger om støtte til forskning søge om støtte til udgifter ved brugerinddragelse i forskningsprojektet.

Der bliver angivet et maksimum antal karakter for de forskellige felter i ansøgnings skemaet – er det angivne antal med eller uden mellemrum?

Det angivne antal maks. karakter er inkl. mellemrum.

Hvor finder jeg en oversigt over tidligere støttede projekter?

Du finder oversigten her, under Forskning Hjerteforeningen tidligere har støttet.

Er det muligt at søge som en del af Rigsfællesskabet?

Ja, ansøgninger fra Færøerne og Grønland er velkomne.