GIV LIV

Bedømmelse af forskningsansøgninger

 • Bedømmelsesproces og -kriterier

  Hjerteforeningens forskningsadministration vurderer alle indkomne projektidéer på basis af faste kriterier baseret på kravene i de respektive opslag for forskningstemaerne. Hvis din projektidé bliver udvalgt, vil du modtage en invitation om at indsende en fyldestgørende ansøgning. Din fyldestgørende ansøgning bliver vurderet af internationale bedømmere specialiseret inden for Hjerteforeningens respektive forskningstemaer (eller inden for medfødt hjertesygdom… Læs mere »

 • Brugerinddragelse i forskning

  Brugerinddragelse i sundhedsforskning betyder, at forskningen udføres i samarbejde med repræsentanter for brugerne. Forskningens brugere kan fx være patienter, pårørende eller befolkningen afhængig af, hvad forskningsprojektet undersøger. Brugerne er som udgangspunkt de mennesker, der kan få gavn af forskningens resultater. Brugerinddragelse i forskning er ét af bedømmelseskriterierne for alle ansøgninger om støtte til forskning fra Hjerteforeningen.… Læs mere »

 • Hjerteforeningens forskningsudvalg

  Hjerteforeningen og Børnehjertefonden uddeler støtte til forskning én gang årligt og i fri konkurrence. Det er Hjerteforeningens forskningsudvalg, som udvælger de projekter, som indstilles til støtte. Ansøgningerne om forskningsstøtte bliver forinden vurderet ved internationale bedømmere og disse vurderinger indgår i den endelige bedømmelse som foretages af forskningsudvalget. Efterfølgende er det Hjerteforeningens bestyrelse og Børnehjertefondens bestyrelse,… Læs mere »

 • Tjekliste for ansøgninger om støtte til kvalitativ forskning

  Hjerteforeningen har erfaret, at det i ansøgninger vedrørende støtte til kvalitativ forskning varierer, hvilke dele af forskningsprocessen, der bliver beskrevet. Hjerteforeningen anbefaler, at ansøgninger, hvor der søges om støtte til forskning i hjerte-kar-sygdomme, og hvor der anvendes kvalitative metoder, indeholder nedenstående elementer. Flere af elementerne er også vigtige i andre typer ansøgninger. Formålet med og baggrunden for forskningen En klar og præcis beskrivelse af formålet med studiet, herunder forskningsspørgsmål.… Læs mere »