GIV LIV

Bedømmelse af forskningsansøgninger

  • Bedømmelseskriterier

    LÆS OP Din ansøgning bliver bedømt på projektets forskningsmæssige kvalitet og ansøgers/ansøgergruppens kvalifikationer. Desuden indgår ‘brugerinddragelse i forskningen’ i bedømmelsen. I ansøgninger om støtte skal du derfor tage stilling til, om du vil inddrage brugere aktivt i processen omkring dit forskningsprojekt. Det betyder, at du i ansøgningen enten skal fremlægge en plan for brugerinddragelse i… Læs mere »

  • Brugerinddragelse i forskning

    LÆS OP Brugerinddragelse i sundhedsforskning betyder, at forskningen udføres i samarbejde med repræsentanter for brugerne. Forskningens brugere kan fx være patienter, pårørende eller befolkningen afhængig af, hvad forskningsprojektet undersøger. Brugerne er som udgangspunkt de mennesker, der kan få gavn af forskningens resultater. Brugerinddragelse i forskning er ét af bedømmelseskriterierne for alle ansøgninger om støtte til forskning… Læs mere »

  • Tjekliste for ansøgninger om støtte til kvalitativ forskning

    LÆS OP Hjerteforeningen har erfaret, at det i ansøgninger vedrørende støtte til kvalitativ forskning varierer, hvilke dele af forskningsprocessen, der bliver beskrevet. Hjerteforeningen anbefaler, at ansøgninger, hvor der søges om støtte til forskning i hjerte-kar-sygdomme, og hvor der anvendes kvalitative metoder, indeholder nedenstående elementer. Flere af elementerne er også vigtige i andre typer ansøgninger. Formålet med og baggrunden for forskningen En klar og præcis beskrivelse af formålet med studiet,… Læs mere »