GIV LIV

Kriterier for bedømmelse

  • Bedømmelseskriterier

    Bedømmelseskriterier for din ansøgning Ansøgningerne bliver bedømt på projektets forskningsmæssige kvalitet og ansøgers/ansøgergruppens kvalifikationer. Desuden indgår ‘brugerinddragelse i forskningen’ i bedømmelsen. I ansøgninger om støtte skal du derfor tage stilling til brugerinddragelse i forskning. Det betyder, at du i ansøgningen enten skal fremlægge en plan for brugerinddragelse i det konkrete forskningsprojekt eller forklare, hvorfor brugerinddragelse… <a href="https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kriterier-for-bedoemmelse/" title="Læs Kriterier for bedømmelse">Læs mere »</a>

  • Brugerinddragelse i forskning

    Brugerinddragelse i sundhedsforskning betyder, at forskningen udføres i samarbejde med repræsentanter for brugerne. Forskningens brugere kan fx være patienter, pårørende eller befolkningen afhængig af, hvad forskningsprojektet undersøger. Brugerne er som udgangspunkt de mennesker, der kan få gavn af forskningens resultater. Brugerinddragelse i forskning er ét af bedømmelseskriterierne for alle ansøgninger om støtte til forskning fra Hjerteforeningen.… <a href="https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kriterier-for-bedoemmelse/" title="Læs Kriterier for bedømmelse">Læs mere »</a>

  • Hjerteforeningens forskningsudvalg

    Hjerteforeningen uddeler støtte til forskning i fri konkurrence. Det er Hjerteforeningens forskningsudvalg, som bedømmer ansøgningerne om forskningsstøtten. Hjerteforeningens bestyrelse udpeger forskningsudvalgets 15 medlemmer. Hjerteforeningen tilstræber at forskningsmæssige, organisatoriske og geografiske områder repræsenteres bredt. Forskningsudvalgets ekspertise ligger inden for følgende områder: Grundforskning Klinisk invasiv og non-invasiv kardiologi Registerforskning/biostatistik Klinisk epidemiologi/ forebyggelse/sundhedstjenesteforskning Rehabilitering/sekundær forebyggelse Kvalitativ forskning i bl.a. rehabilitering Hjerte-kar-kirurgi … <a href="https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kriterier-for-bedoemmelse/" title="Læs Kriterier for bedømmelse">Læs mere »</a>