GIV LIV

Bedømmelse af forskningsansøgninger

 • Bedømmelsesproces og -kriterier

  LÆS OP Hjerteforeningens forskningsadministration vurderer alle indkomne projektidéer. Hvis din projektidé bliver udvalgt, vil du modtage en invitation om at indsende en fyldestgørende ansøgning. Din fyldestgørende ansøgning bliver vurderet af internationale bedømmere specialiseret inden for Hjerteforeningens respektive forskningstemaer og efterfølgende af Hjerteforeningens forskningsudvalg. Forskningsudvalget udvælger de forskningsprojekter med den højeste kvalitet, som indstilles til støtte.… Læs mere »

 • Brugerinddragelse i forskning

  LÆS OP Brugerinddragelse i sundhedsforskning betyder, at forskningen udføres i samarbejde med repræsentanter for brugerne. Forskningens brugere kan fx være patienter, pårørende eller befolkningen afhængig af, hvad forskningsprojektet undersøger. Brugerne er som udgangspunkt de mennesker, der kan få gavn af forskningens resultater. Brugerinddragelse i forskning er ét af bedømmelseskriterierne for alle ansøgninger om støtte til forskning… Læs mere »

 • Hjerteforeningens forskningsudvalg

  LÆS OP Hjerteforeningen uddeler støtte til forskning én gang årligt og i fri konkurrence. Det er Hjerteforeningens forskningsudvalg, som udvælger de projekter med den højeste forskningskvalitet, som indstilles til støtte. Ansøgningerne om forskningsstøtte bliver forinden vurderet ved internationale bedømmere og disse vurderinger indgår i den endelige bedømmelse som foretages af forskningsudvalget. Efterfølgende er det Hjerteforeningens… Læs mere »

 • Tjekliste for ansøgninger om støtte til kvalitativ forskning

  LÆS OP Hjerteforeningen har erfaret, at det i ansøgninger vedrørende støtte til kvalitativ forskning varierer, hvilke dele af forskningsprocessen, der bliver beskrevet. Hjerteforeningen anbefaler, at ansøgninger, hvor der søges om støtte til forskning i hjerte-kar-sygdomme, og hvor der anvendes kvalitative metoder, indeholder nedenstående elementer. Flere af elementerne er også vigtige i andre typer ansøgninger. Formålet med og baggrunden for forskningen En klar og præcis beskrivelse af formålet med studiet,… Læs mere »