I 2021 uddeler Hjerteforeningen, som tidligere, støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme. Derudover uddeler Hjerteforeningen støtte inden for to specifikke fokusområder.

Hjerteforeningen støtter i 2021:

A. FRI FORSKNING I HJERTE-KAR-SYGDOMME

Hjerteforeningen giver støtte til stipendier og projekter inden for den brede og frie forskning i hjerte-kar-sygdomme. Læs mere om stipendie- og projektbevillinger på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/

Udover støtte til projekter forventes der at blive bevilget ca. 5 skolarstipendier, 3 ph.d.-stipendier og 3 postdoc-stipendier.

B. FORSKNING INDEN FOR TO FOKUSOMRÅDER

Støtten til fokusområderne er øremærket til de specifikke emner, dvs. støtten er ikke i konkurrence med andre forskningsmidler.

Forskere, som har interesse i at søge støtte til forskning inden for et af nedenstående fokusområder, skal sende en projektidé til Soetkin Versteyhe, senest den 5. januar 2021 kl. 14.

Projektidéen skal være på engelsk, må maksimum fylde to A4-sider og skal indeholde formål med projektet, studiedesign, metoder, organisation og forskningssamarbejder samt den viden og effekt som forventes opnået.

Hjerteforeningens forskningsadministration vurderer alle indkomne forslag. Senest 1. februar 2021 vil forskere, som har indsendt en projektidé, modtage svar. Forskere, hvis projektidéer er blevet udvalgt, vil modtage en invitation om at indsende en fyldestgørende ansøgning om 5 mio. kr. i støtte. Ansøgningen skal efterfølgende være i Hjerteforeningens hænder den 26. marts 2021 kl.14.

Det vil ikke være muligt at søge støtte til et fokusområde uden at have indsendt en projektidé og uden invitation til at indsende en ansøgning.

De to fokusområder er:

 1. Forskning i psykiske følger af hjerte-kar-sygdom

Hjerteforeningen inviterer forskere til at indsende projektidéer til et nyskabende og ambitiøst forskningsprojekt inden for forebyggelse, opsporing og behandling af de psykiske følger af hjerte-kar-sygdom.

Rammerne for projektidéer er:

 • Projektet har fokus på forebyggelse, opsporing og/eller behandling af psykiske følger af hjerte-kar-sygdom hos voksne som f.eks. symptomer på angst og depression. Projekter, som undersøger de psykiske følger af medfødt hjertesygdom, falder ikke inden for fokusområdet.
 • Projektet besvarer mindst ét af følgende spørgsmål:
  • Hvordan kan man forebygge eller mindske udviklingen af psykiske følger af hjerte-kar-sygdom?
  • Hvilken indsats eller behandling kan hjælpe hjerte-kar-patienter med psykiske følger?
 • Projektet skal undersøge konkrete tiltag, som kan forebygge, opspore eller behandle psykiske følger af hjerte-kar-sygdom. Hjerteforeningen lægger vægt på, at det skal være muligt at implementere resultaterne af forskningsprojektet i det eksisterende sundhedsvæsen. Projekter, som blot kortlægger eller observerer problematikken, falder ikke inden for fokusområdet.
 • Projektet er et nationalt samarbejde mellem forskningsgrupper fra mindst 3 danske regioner.
 • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
 • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af anerkendte forskere med dokumenteret track-record.
 • Projektet skal have et samlet budget på mere end 5 mio. kr.
 • Forskningsprojektet har ikke tidligere modtaget støtte fra Hjerteforeningens puljer til dette fokusområde.

Støtten vil blive uddelt som en projektbevilling. Læs mere på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/.

 

 1. Forskning i mindre patientgrupper inden for hjerte-kar-sygdomme

Hjerteforeningen inviterer forskere til at indsende projektidéer til et nyskabende og ambitiøst forskningsprojekt, som undersøger diagnostik, behandling og/eller rehabilitering hos mindre patientgrupper med bestemte hjerte-kar-sygdomme.

Rammerne for projektidéer er:

 • Projektet omhandler diagnose, behandling og/eller rehabilitering hos mindre patientgrupper med bestemte hjerte-kar-sygdomme. Sygdommene er:
  • Non-iskæmisk eller infiltrativ/inflammatorisk kardiomyopati inkl. myokarditis
  • Hjerteklapsygdomme
  • Aortasygdomme
  • SCAD (spontaneous coronary artery dissection) og non-obstruktiv koronarsygdom
  • Lungeemboli
 • Det skal være muligt at implementere resultaterne af projektet i diagnostik, behandling eller rehabilitering af ovennævnte patientgrupper.
 • Projektet er et nationalt samarbejde mellem alle danske regioner.
 • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
 • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af anerkendte forskere med dokumenteret track-record.
 • Projektet skal have et samlet budget på mere end 5 mio. kr.
 • Forskningsprojektet har ikke tidligere modtaget støtte fra Hjerteforeningens puljer til dette fokusområde.

Støtten vil blive uddelt som en projektbevilling. Læs mere på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/

 

Sådan søger du

Fristen for alle ansøgninger om forskningsstøtte er den 26. marts 2021 kl.14. Der bliver åbnet for indsendelse af ansøgninger den 1. marts 2021.

Støtten søges her: https://www.efond.dk/hjerteforeningen/

Forskere, som har interesse i at søge støtte til forskning inden for et fokusområde, skal sende en projektidé til Soetkin Versteyhe, senest den 5. januar 2021 kl. 14.

Ved spørgsmål kontakt da senior forskningskonsulent Soetkin Versteyhe på [email protected] eller tlf. 51 72 83 49.