Vi har tidligere meldt ud at Hjerteforeningen og Børnehjertefonden holder fast i ansøgningsfristen for årets ansøgninger om forskningsstøtte. Situationen i forbindelse med Corona og Covid-19 udvikler sig fortsat, og vi får hele tiden nye informationer. Vi har derfor nu, bl.a. af hensyn til Forskningsudvalgets arbejde med bedømmelsen af forskningsansøgningerne, besluttet at udskyde ansøgningsfristen for ansøgninger og den efterfølgende bedømmelse.

Den nye ansøgningsfrist for alle ansøgninger om støtte til forskning fra Hjerteforeningen og Børnehjertefonden er torsdag den 14. maj kl.14.

Tidspunktet for, hvornår ansøgere vil modtage svar på deres ansøgning, vil blive annonceret her på hjemmesiden senere og bliver sandsynligvis i løbet af september. Hold derfor gerne øje med siden.

Ansøgere som modtager en bevilling vil have mulighed for at anvende midlerne med tilbagevirkende kraft, dvs. fra 1. juli 2020. I ansøgningerne er I derfor fortsat velkomne til at søge midler fra det tidspunkt.

De ansøgere, som på nuværende tidspunkt allerede har sendt deres ansøgning ind, har mulighed for at få genåbnet deres ansøgning, hvis de ønsker at arbejde videre med den og sende den ind senere. Kontakt i så fald Majken Karrebæk på mkarrebaek@hjerteforeningen.dk eller tlf. 51 54 13 52.