Tværsektoriel virtuel sparring – en inspirationshistorie

Tværsektoriel sparring er virtuelle møder
mellem kommunale medarbejdere i
Odense, Assens og Nordfyns kommuner
og Hjertemedicinsk afdeling, OUH, hvor
konkrete hjertepatient-cases drøftes, og
der afholdes situationsbaseret læring og
undervisning i emner vedrørende
hjertepatienter

Symptomhåndbog skal gøre hverdagen mere tryg

På Sygehus Lillebælt og i seks syddanske kommuner har personalet det seneste år høstet gode erfaringer med en symptomhåndbog til hjertepatienter. Behovet for bogen opstod med det nye tværsektorielle forløbsprogram, der sender patienterne tidligere ud til de sundhedsprofessionelle i kommunerne.