Flere skal deltage i hjerterehabilitering

Kun hver anden hjertepatient deltager i rehabilitering, og vi ved ikke præcist hvorfor. Det skal nu undersøges i et nyt projekt, der sætter fokus på samarbejdet mellem sektorer – eller manglen derpå – samt om mere individuelle indsatser kan gøre en vigtig forskel for patienterne.