Tværsektoriel virtuel sparring – en inspirationshistorie

Tværsektoriel sparring er virtuelle møder
mellem kommunale medarbejdere i
Odense, Assens og Nordfyns kommuner
og Hjertemedicinsk afdeling, OUH, hvor
konkrete hjertepatient-cases drøftes, og
der afholdes situationsbaseret læring og
undervisning i emner vedrørende
hjertepatienter

Hjertepatienter har udfordringer med at vende tilbage til arbejdet

Mange hjertepatienter – især hjertesvigtpatienter – har svært ved at vende godt og stabilt tilbage til arbejdet. For at lykkes kræver det en større indsats, der har fokus på den del af rehabiliteringen, der drejer sig om hjertepatienternes tilknytning til arbejdsmarkedet. Det konkluderer ny forskning.