Tværsektoriel virtuel sparring – en inspirationshistorie

Tværsektoriel sparring er virtuelle møder
mellem kommunale medarbejdere i
Odense, Assens og Nordfyns kommuner
og Hjertemedicinsk afdeling, OUH, hvor
konkrete hjertepatient-cases drøftes, og
der afholdes situationsbaseret læring og
undervisning i emner vedrørende
hjertepatienter

Diætbehandling ved hjerteinsufficiens

I 2020 udkom Hjerteforeningens vejledning; ”Ernæring til patienter med hjerteinsufficiens”. Vejledningen er tænkt som et redskab til kliniske diætister til brug ved diætbehandling. Denne artikel er en kortere sammenfatning af rapportens anbefalinger.