Hjerteforeningens arbejde med røgfri arbejdstid er afsluttet. Fremover vil Kræftens Bekæmpelse fortsætte arbejdet med udbredelse af røgfri arbejdstid i kommuner og private arbejdspladser. For yderligere information, se her.

Foto: iStock

Hjerteforeningen arbejder for at udbrede mere røgfri arbejdstid på både kommunale og private arbejdspladser. I 2017 og 2018 kortlagde vi, hvilke danske kommuner, der havde indført røgfri arbejdstid. Kortlægningen gennemføres årligt. Resultaterne af den nyeste kortlægning kan findes her. I 2017 gennemførte vi en kvalitativ undersøgelse af, hvordan de danske kommuner har implementeret røgfri arbejdstid og resultaterne af dette arbejde er blevet samlet i rapporten: Røgfri arbejdstid: En undersøgelse af beslutnings- og implementeringsprocesser i de danske kommuner. I 2018 undersøgte vi private arbejdspladsers holdning til, og oplevelse af barrierer for indførelsen af røgfri arbejdstid. Resultaterne af denne undersøgelse er blevet anvendt til udvikling af en Værktøjskasse, med redskaber som skal gøre det nemmere for arbejdspladser at træffe beslutningen og hjælp til at sikre den gode proces med implementering af mere røgfri arbejdstid.

Fra 2019 frem til 2021 arbejder Hjerteforeningen videre med udbredelse af mere røgfri arbejdstid. Projektet omfatter vidensdeling, herunder adgang til værktøjer, rapporter og andet inspirationsmateriale via vores hjemmeside, samt sparring og konsulentbistand til arbejdspladser som ønsker at indføre mere røgfri arbejdstid. Sidstnævnte tilbydes gennem et samarbejde med Rygestopkonsulenterne. Projektet omfatter også forskning på området. Vi har et professorat og en phd.-studerende tilknyttet.

Resultaterne af dette projekt vil komme til at danne grobund for det videre arbejde med tobaksforebyggelse i Hjerteforeningen. For mere information om projektet og mere røgfri arbejdstid i kommunerne og på private arbejdspladser, skriv til: [email protected].